Politisk kunst

Hvad skal vi med kunst? Skal kunst udelukkende beskæftige sig med det skønne og gode, så vi kan nyde den over sofaen eller på en søndagstur på kunstmuseum?

Eller må kunsten godt kradse i øjnene, må den have en holdning, må den deltage i den politiske debat? Der findes forskellige holdninger til disse spørgsmål, men mange kunstnere har gennem tiden taget fat på politiske emner med vidt forskellige virkemidler: barsk realisme, ironi og humor, voldsomme effekter, det grimmes æstetik, overraskende pointer eller næsten skjulte hentydninger.

Fag

Billedkunst

Område

Område
Indhold

Kunstnere

HuskMitNavn
Hvilke temaer arbejder HuskMitNavn med?

Gå i mindre grupper en runde ved de seks værker af HuskMitNavn:

  • Overvej hvilke virkemidler kunstneren bruger: farver, rum, komposition, tegnestil…
  • Overvej hvordan personerne og deres samspil fremstilles: Størrelsesforhold, påklædning, mimik, ansigtsudtryk, bevægelser, hierarki…
  • Overvej hvilke temaer, han arbejder med i de forskellige scener.
  • Overvej hvilke 3-5 overordnede stikord, I vil sætte på HuskMitNavns stil og hans måde at fremstille sine temaer på.

 

Tag billeder af værkerne, gem dem i din portfolio og skriv stikord til jeres overvejelser.

Hvordan har kunstnere gennem tiden arbejdet med politiske emner?

Du skal nu undersøge, hvordan man gennem tiden har arbejdet med politiske emner i kunstneriske bearbejdninger.

Find mindst 3 kunstværker, som viser forskellige politiske temaer fra forskellige tidspunkter. Det kan være billeder, I allerede har brugt i undervisningen, billeder fra dette site eller billeder fra nedenstående søgetips (se Tip).

Lav til sidst en billedsøgning på HuskMitNavn. Hvilke temaer har han taget op gennem tiden, og hvordan forholder han sig i sine billeder til mennesket, sin omverden eller til politiske emner?

Tip

Ai Wei Wei (fx. Soleil Levant),
Alfredo Jaar (fx The Silence of Nduwayezu),
Gohar Dashti (fx. Todays Life and War),
Kirsten Justesen (fx. Sculpture #2),
John Kørner  (fx. War Problems eller Kvinder til salg),
Goya (fx. Den Tredje Maj 1808),
Picasso (Fx. Guernica),
Simone Aaberg Kærn (fx. Statsminister Anders Fogh Rasmussen eller De sårede ministerportrætter),
Katharina Grosse (fx. The Garden),
Banksy (fx palestine wall),
Thierry Geoffroy (fx Emergency Room),
Erik Henningsen (fx Sat ud eller Barnemordet),
Bjørn Nørgaard (fx Hesteofringen),
Lene Adler Petersen (fx. Uddrivelsen fra templet/Den kvindelige Kristus),
Mierle Lademan Ukeles (fx. Cleaning the Museum),
Superflex i DMZ (legeplads i den demilitariserede zone mellem Syd- og Nordkorea).

Hvilke virkemidler kan man bruge, når man arbejder med politiske emner i kunst?

Overvej om der kan tolkes politiske emner ind i de seks billeder af HuskMitNavn på gymnasiet.

  • Er der nogle af emnerne, som man debatterer i en eller anden form i nyhedsmedier eller på sociale medier for tiden?
  • Hvilke virkemidler i billederne skulle man ændre, for at motiverne fik et mere tydeligt politisk budskab?

Lav mange små skitser, hvor du vender om/ændrer på forskellige parametre i billederne for at gøre dem politiske. Det kan være små eller store ændringer: En farve, et smil, et størrelsesforhold, en genstand…..

Brug skitserne og dine undersøgelser af andres politiske værker som udgangspunkt for dit eget værk med et politisk budskab.

  • Du vælger selv materialer og format (maleri, tegning, foto, skulptur, installation, collage….), stil, virkemidler, farver osv.
  • Du vælger selv emnet. Du må gerne tage udgangspunkt i et af motiverne fra HuskMitNavn, men du må også vælge et andet politisk emne, som er fremme i medierne for tiden.