Podcast - fortællende radio

Podcast er lyd med tale på nettet. Man kan også definere det som en radioudsendelse, der ikke kommer ud af radioen.

Mange podcasts består at to personer, der snakker om et emne i et studie. Men det kan også være et fortællende medie, hvor der leges lidt mere med lytterens indlevelsesevne og med lyden. Øvelsen her går ud på at bruge et af skolens kunstværker som inspiration for en fængende fortælling ved hjælp af de tekniske muligheder, som mobilen giver.  

 

Fag

Dansk

Område

Område
Kreative øvelser

Kunstnere

Gudrun Hasle
Cai Ulrich von Platen
Jesper Rasmussen
Hvilke billeder kan inspirere til en radiofortælling?

Start med som lektie eller på klassen at lytte til en professionel radiofortælling, se Tip nedenfor.

Derefter skal I finde sammen i små produktionsgrupper på 2-4 personer og gå en tur rundt på skolen på jagt efter 3-4 kunstværker, som I synes, kunne give stof til en radiofortælling. Det kunne være en fiktiv fortælling om en eller flere personer, et drama, en konflikt, en personskildring, et sted for en handling, en dramatiseret fortælling om kunstværket.

Tag fotos med mobilen, så I har værkerne ved hånden, når I nu sætter jer for at blive enige om ét af dem: Tag et værk ad gangen og lav en brainstorm eller mindmap, hvor I i første omgang (med JA-hatten på) skriver alle ideer til en radiofortælling ned. I anden omgang skal I gå ideerne igennem, supplere, udvikle og ende med at vælge det værk, som I er enige om, giver det bedste stof til en radiofortælling, som I har lyst til at producere.    

Tip

Danske pionerer inden for podcast er Third Ear. De bruger alle værktøjerne inden for håndværket “fortællende radio”. Bliv inspireret til en fiktionsfortælling eller en fiktionaliseret/dramatiseret dokumentar ved at lytte til podcasts på https://thirdear.dk/ fx:

  • Slutninger
  • Siddende unge mennesker
  • Mørk jul
  • Worms skat
  • Vilhelm Hammershøis spøgelse
  • Kvinden med den tunge kuffert
Hvad skal jeres radiofortælling handle om?

Nu skal I formulere jeres idé til en radiofortælling, så I kan fremlægge den for andre:

  • Hvilket værk har I valgt?
  • Hvilke elementer i værket skal spille en rolle i radiofortællingen?
  • Hvilken genre skal jeres fortælling være?
  • Hvilken handling skal der være?  

Når I har formuleret jeres idé, skal I sætte jer sammen med 2 andre grupper, fremlægge ideen og give feedback på hinandens ideer. Gruppen, der får feedback skal ikke forsvare ideen, men notere og spørge uddybende for at kunne udvikle sin idé.

Idéudvikling

Herefter skal I skitsere jeres fortælling,  dvs. definere handling, roller, beskrivelser, fortæller, lydeffekter, musik, start og slutning. Jeres radiofortælling skal være kortere (fx 10 minutter) end de professionelles, men I kan sagtens bruge inspiration og ideer ved at lytte til flere radiofortællinger (lektie i gruppen), se Tip ovenfor.

Produktion

For at holde styr på fortællingen kan I bruge et skema, som I enten selv laver eller henter her. Vælg handout 1 i højre sidemenu. Her kan I også downloade andre handouts, som er praktiske at bruge i løbet af jeres podcast-produktion. Der er desuden tips og links til gode gratis programmer, som I kan få brug for også i trin E.

Eksporter fil, lyt og diskuter

Til slut skal I redigere og eksportere jeres lydfil, se linket overfor.  Gå sammen med 2 andre produktionsgrupper, lyt til hinandens podcasts og giv feedback i forhold til, hvordan det lykkes at skabe interesse for og spænding i fortællingen i kraft af handlingsgang, lydeffekter og fortæller.