Parafrase og fælles værk

Når kunst bevæger sig helt væk fra genkendelige, figurative motiver, kan man tale om, at kunstneren bruger en abstrakt kunstnerisk strategi.

I den abstrakte kunst er der ikke fokus på kunstværkers betydning eller indhold, men i langt højere grad på form og de formelle virkemidler. Den abstrakte kunst eksperimenterer fx med materialer, farver, former og linjer og ved at gå helt tæt på kunstnerens eksperimenter og selv eksperimentere vil man kunne opnå en større forståelse for den abstrakte kunst og dens muligheder.

Fag

Brobygning

Område

Område
Form
Indhold

Kunstnere

Anna Sørensen
Hvordan bruger Anna Sørensen komposition og farver i sine værker?

Gå ud i trapperummet og se på Anna Sørensens værker, både de keramiske objekter og de to malerier. Du skal ikke tale med nogen imens, og du skal give dig god tid til at observere både værkernes samlede udtryk og detaljer i linjer, former og farver.

Tag billeder af værkerne. Du skal både tage billeder af værkerne i deres helhed, og du skal zoome helt ind på detaljer af dem. Tag gerne mange billeder.

Hvordan kan man lave sit eget værk med en parafrase?

Vælg ét af de billeder, hvor du har zoomet ind på en detalje i Anna Sørensens værker. Det kan være ét, hvor du synes linjer og former er særligt smukke, grimme, underlige eller harmoniske.

Du skal nu tegne en parafrase over dette billede med oliekridt på et stykke tykt karton med målene 25 x 25 cm. En parafrase er en form for ”gendigtning” af et billedes form eller indhold, så du skal altså ikke kopiere billedet, men ændre på en eller flere faktorer i det:

  • Du kan fx. ændre på linjerne og formerne i billedet.
  • Du kan fx. give det andre farvekontraster.
  • Du kan fx. tegne mønsteret op i gråtoner.
Hvordan kan et kunstværk udvikle sig, hvis man samarbejder om at skabe et nyt værk?

I har nu på holdet et antal små parafraser over detaljer i Anna Sørensens værker, som tilsammen skal blive til et nyt, stort værk.
I skal sammen overveje, hvordan stykkerne skal placeres i forhold til hinanden:

  • Skal farverne matche eller stå i kontrast til hinanden?
  • Skal dele der ligner hinanden sidde sammen eller spredt?
  • Skal evt. gråtonebilleder sidde sammen eller spredt?
  • Skal billedet overordnet fremstå roligt eller uroligt?

Læg de små billeder op på et bord eller på gulvet og hjælp hinanden med at flytte rundt på dem, indtil I er tilfredse med det nye værk. Lav evt. flere versioner og husk at tage billeder undervejs.

 

Tip

Undervejs i processen får I måske lyst til at se, hvordan andre kunstnere har arbejdet med det helt abstrakte motiv. I kan fx søge på disse kunstnere:

Wassily Kandinsky, Kazimir Malevitj, Katarzyna Kobro, Richard Mortensen, Ib Geertsen, Malene Landgreen, Lars Svanholm, Anette Harboe Flensburg, Ruth Campau, Piet Mondrian, Fransiska Clausen, Mette Winckelmann