Ordklasser

At kigge på og beskrive kunstværker kan være en god måde at øve grammatik, udvide ordforråd og udvikle kommunikative evner.

Prøv i denne øvelse, hvor I kun må bruge en bestemt ordklasse eller sætningsopbygning i beskrivelsen af Amalie Jakobsens skulptur Shape Shifter.

 

Fag

Sprogfag

Område

Område
Sprog og stil

Kunstnere

Amalie Jakobsen
Beskrivelse med benspænd

Start med at gå sammen i mindre grupper. Hver gruppe skal nu beskrive skulpturen med ord fra én enkelt ordklasse, som I fordeler mellem jer (se Tip):

  • verber
  • substantiver
  • adjektiver
  • adverbier

Lav en liste med så mange relevante ord fra jeres ordklassen som muligt. Lav også et par sætninger, hvor jeres ordklasse suppleres med neutrale gloser, og jeres ordklasse dominerer.

Tip
  • Verber (udsagnsord): Betegner en handling, en forandring en tilstand eller en sansning
  • Substantiv (navneord): Betegner konkrete ting og levende væsner eller abstrakte begreber
  • Adverbier (biord): Er ord der lægger sig til et verbum, et adjektiv eller et andet adverbium eller til en hel sætning og siger noget om det/den
  • Adjektiver (tillægsord): Betegner egenskaber ved ting, personer og fænomener
Forskellige ordklasser – forskellige tolkninger?

Herefter skal I gå sammen med 3 andre par, der har beskrevet skulpturen med de andre ordklasser, altså 8 personer i hver gruppe.

Fremlæg efter tur mundtligt beskrivelsen af skulpturen for de andre par i gruppen. Diskuter, hvorvidt de forskellige ordklasse-beskrivelser giver forskellige indtryk af værket og måske lægger op til forskellige tolkninger.