Ord på oplevelsen - den personlige stemme

Amalie Jakobsens 5,4 meter høje stålskulptur hedder Shape Shifter og står i udearealet foran indgangspartiet til Næstved Gymnasium og HF.

Den står selvfølgelig stille, mens elever, lærere og besøgende bevæger sig hen mod den, eller væk fra den. I al slags vejr. I al slags lys. Med sine former og farver indbyder den til, at beskueren bevæger sig rundt om den. Selvom skulpturen er enkel, kan den opleves på mange forskellige måder. Skriv på dit fremmedsprog om din oplevelse af den lige præcis i dag. Krav til besvarelsen afstemmes efter sprogtrin, men fokus for alle er at skrive med sin egen personlige stemme.

 

Fag

Sprogfag

Område

Område
Formidling

Kunstnere

Amalie Jakobsen
Kan du sætte ord på dine indtryk og din oplevelse af Shape Shifter?

Begynd med at gå ud til skulpturen og skriv, hvad du ser fra en tilfældigt valgt vinkel. Skriv stikord på dit fremmedsprog om

  • størrelse
  • former
  • farver
  • associationer, skulpturen sætter i gang hos dig

Gå rundt om skulpturen og sæt ord på, hvad du oplever af forandring, fx lys og skygge, former og farver.

Har I ens eller forskellige indtryk, oplevelser og meninger om Shape Shifter?

Herefter skal I gå sammen i par og fortælle hinanden, hvad I har noteret, og (afhængigt af sprogtrin) mundtligt uddybe jeres associationer og oplevelser. Vær sikker på, at du kan tale om skulpturen og din oplevelse af den i 200 sekunder. Bagefter skal I diskutere - og argumentere for -  jeres holdning til to spørgsmål:

  • Hvad synes I om titlen Shape Shifter, og hvilke tanker sætter den i gang hos jer?
  • Synes I skulpturen og dens titel passer til sin placering foran Næstved Gymnasium?

Skriv i sammenhængende sætninger og brug mindst 50 ord som svar på hvert spørgsmål. Hvis I ikke er enige, skal I skrive individuelle svar.

 

Skriv frit og personligt om Shape Shifter og afslut med elev-til-elev feedback

Slut af med individuelt at skrive en tekst med ca. 300 ord om skulpturen, titlen og din oplevelse af den.

Målet er, at din personlige oplevelse kommer til udtryk i et flydende og personligt sprog. Skriv med din egen stemme så godt, det kan lade sig gøre på fremmedsproget, fx beskrive med malende adjektiver og sammenligninger og bruge verber i aktiv form,  dynamiske verber, der angiver en handling.

Du skal bruge stof fra trin A og B, men du bestemmer selv, hvad du tager med, og hvad du lægger vægt på. Skriv i 1.person, så det fremgår, at afsenderen er dig selv. Du bestemmer selv, hvilken modtager, du skriver til. 

Elev-til-elev feedback: Byt med en ny makker, læs hinandens tekster og giv feedback på, hvorvidt det lykkes at give udtryk for en personlig oplevelse og skrive med egen stemme på fremmedsproget. Udpeg mindst to konkrete sted i makkerens tekst, hvor det er lykkedes særlig godt, det kan være hele sætninger eller enkelte ord.