Ord og ting

En kreativ opgave om associationer, ting og ord.

Digte kan antage mange forskellige former, og inspirationen kan komme fra vidt forskellige ting, men oftest er det ordene og sproget, som digteren er optaget af og arbejder med. Se og lyt til digteren Mette Moestrup, og skriv selv et digt med inspiration fra både hendes digte og fra Maiken Bents installation, String #3, der er sammensat af forskellige ting.

Fag

Dansk

Område

Område
Kreative øvelser

Kunstnere

Maiken Bent
”Muserottetemp” - ordleg og associationer

Begynd med at se og lytte til Mette Moestrups oplæsning af to digte og samtale om dem med Michael Bertelsen i den 11. time her.

Gå sammen i par om et de to digte. I skal ikke lave en færdig analyse og fortolkning, men prøve at finde frem til et princip, koncept eller greb, der kan siges at styre digtet.

Undersøg også associationsmønstre og ordleg. Lav lister/tag notater til senere brug, når I selv skal skrive et digt.

Maiken Bents ophobninger af ting i String#3

Herefter skal I gå hen til Maiken Bents installation String #3.

Gå rundt om den og læg mærke til de elementer, den er sat sammen af: farver, former, hvad tingenes oprindelige funktion og kontekst er, hvordan de er sat sammen. Overvej også installationens titel. Snak sammen i par om, hvilke tanker og associationer, I umiddelbart får, og forsøg at se et mønster i ophobningen af forskellige materialer, former og farver fx gentagelser, kontraster, rytme.

 

Skriv selv et digt

Slut af med at skrive et (ustrofisk) digt, som på en eller anden måde handler om eller tager udgangspunkt i String #3. Det kan både være de konkrete ting i installationen og tanker og associationer, som den har sat i gang hos jer. Samtidig skal I bruge nogle af Mette Moestrups greb og virkemidler. Det kan være ordleg, associationsmønstre, at bruge flere stemmer, sandt-falsk eller andet I har lagt mærke til. Læs jeres digt op for to andre par.