Ord og billede

En øvelse med ord og billeder hos Kathrine Ærtebjerg og i ældre og nyere digte.

Nogle billedkunstnere bruger ord som visuelle fænomener i deres billeder, og nogle forfattere bruger billedtegn i deres tekster eller skaber billeder med skriften, ordene. Der er en tradition for ord i billedkunst - og for billedtegn i ordkunst, fx barokkens og futurismens figurdigte og i nyere konkret poesi. Hvordan forholdet er mellem ord og billede i de konkrete værker, og hvilke erkendelser mellemrummet mellem dem åbner op for, er forskelligt - og interessant at eksperimentere med og analysere.

Fag

Dansk

Område

Område
Sprog og stil

Kunstnere

Kathrine Ærtebjerg
Ord som visuelt fænomen i billeder

Start med at finde de værker af Kathrine Ærtebjerg, hvor hun bruger ord som visuelt fænomen. Gå sammen i grupper og undersøg forholdet mellem ord og billede i værkerne:

  • Betegner ordene objekter i billedet?
  • Supplerer ordene disse objekter?
  • Eller står ordene i kontrast i forhold til billedets øvrige indhold?
  • Er der forskel på, hvordan sprog og billeder repræsenterer, hvad man kunne kalde virkeligheden?
Tip

Du kan evt. hente inspiration til diskussionen om sprog, billeder og virkelighed ved at inddrage René Magrittes maleri "Ceci n’est pas une pipe" ("Dette er ikke en pibe").

Er der forskel på, hvordan ord og billede kan beskrive og fortolke verden?
  • Diskuter dernæst ud fra jeres undersøgelser, hvad henholdsvis ord og billeder kan i forhold til at beskrive og fortolke verden.
  • Udvid jeres undersøgelse til andre eksempler på billedkunst og lyrik, hvor ord og sprog indgår som visuelle fænomener (se TIP), og diskuter hvilken effekt det har i forhold til henholdsvis lyrik og billeder?
     
Tip

Du kan evt. hente inspiration til diskussionen om ord som visuelt fænomen fx ved at inddrage:

Ord og billede som præsentation af undersøgelsen
  • Afslut jeres undersøgelse med lave en kort præsentation, som visuelt og verbalt formidler jeres undersøgelser og diskussion. Det kan fx være i form af en PowerPoint, video, Prezi eller Screencast-O-Matic.