Neutrale gloser eller personlig stemme

Jesper Rasmussens, Jette Gejl Kristensens og Marianne Jørgensens værker tager alle afsæt i en genkendelig virkelighed.

Men det er forskellige kunstneriske greb, som gør beskueren usikker på, hvad det egentlig er, man ser på. I øvelsen her kan I udarbejde gloselister over, hvad der konkret vises på billedet, og derefter skrive en fri, personlig tekst om jeres oplevelse af billedet. Eller I kan vælge at lave den ene af opgaverne.

Fag

Sprogfag

Område

Område
Kreative øvelser

Kunstnere

Jesper Rasmussen
Genkendelig virkelighed – og lidt mere

Start med to og to at gå en tur rundt til de tre kunstneres værker: Jesper Rasmussens ”Bella Vista Klampenborg” hænger i læsesalen, mens de øvrige 5 findes i den ny fløj.

Vælg et værk, som umiddelbart siger jer noget og sætter gang i associationer hos jer. Det kan være på grund af de genkendelige genstande i billeder eller på grund af en underliggende stemning eller holdning i billedet.

Objektiv beskrivelse

Nu skal I sammen lave lister med gloser, der så objektivt som muligt beskriver, hvad I ser på billedet:

  • En liste med 10 substantiver
  • En liste med 10 adjektiver
  • En liste med 5 verber

Lav et antal sætninger (antal afpasses efter sprogtrin), hvor gloser fra alle tre ordklasser indgår. Del med et andet par.

Skriv med ”den personlige stemme”

Herefter skal I individuelt skrive i en fri og personlig stil om billedet og de tanker, følelser eller associationer, det sætter i gang hos jer. Jeres tekst kan være en beskrivelse eller en fiktionsfortælling, som billedet kunne være illustration til.

Brug 200-800 ord, alt efter hvilket trin, jeres fremmedsprog er på.

Del med hinanden

Slut af med at læse jeres personlige tekst op for hinanden i 3-personersgrupper. Efter hver oplæsning skal de to lyttende stille et spørgsmål og give en konstruktiv karakteristik af teksten (fx ”Jeg synes, din tekst er spændende, godt fortalt, overraskende, uhyggelig, tankevækkende, sød, nem at forstå, enkel....”).