Mundtlighed og retorik

HuskMitNavns vægmalerier High School Days handler om emner, som er relevante for livet på en ungdomsuddannelse.

Nogle af vægmalerierne lægger op til diskussion af aktuelle problemstillinger, mens andre måske drejer sig om mere personlige relationer.  Alle emner kan der holdes en tale om, enten en politisk tale, en lejlighedstale eller en informativ tale. I skal holde en kort tale med udgangspunkt i vægmalerierne, fx i forbindelse med et forløb om mundtlighed og retorik.

Fag

Dansk

Område

Område
Sprog og stil

Kunstnere

HuskMitNavn
Valg af emne og talegenre

Start med at gå sammen i mindre grupper og fordel de seks vægmalerier mellem jer efter et tilfældighedsprincip. Lav i gruppen en fælles brainstorm over tanker og emner, som vægmaleriet sætter i gang hos jer. Vælg emne. Vælg herefter formål med talen, dvs. talegenre. De tre klassiske talegenrer er:

  • den politiske tale, som vil overbevise
  • lejlighedstalen, som vil underholde
  • den informative tale, som vil informere

 

Retoriske appelformer og virkemidler – hvad virker bedst til talens formål?

Nu er I parate til at komme videre i processen med konkrete beslutninger om, hvad talen skal indeholde, og hvordan den skal formuleres og fremføres. Her er der særlige krav til jeres tale:

  • en af de tre appelformer (logos, etos, patos) skal dominere talen
  • brug jeres HuskMitNavn-vægmaleri som intertekstuel reference
  • brug sproglige og retoriske virkemidler, fx inddragelse af tilhørerne, billedsprog, allitterationer, modsætninger, eksempler, gentagelser, ironi, humor, overdrivelse, anafor
  • talen skal være på ca. 300 ord (ca. 2 minutter)

For at holde styr på det hele, kan I bruge Ciceros retoriske pentagram, som I fx kan finde her
Har I lærebogsmateriale om retorik, kan I læse der om retoriske appelformer og virkemidler. Ellers kan I hente hjælp under Tip nedenfor.

Tip

Appelformer bruges for at overbevise tilhørerne og talens synspunkter: 1) Logos: Man appellerer til modtagerens fornuft og overbeviser ved hjælp af saglige argumenter. 2) Etos: Taleren appellerer ved at betone sin egen troværdighed og moralske integritet. 3) Patos: Man appellerer til tilhørernes følelser og stemninger.

Forskellige sproglige og retoriske virkemidler bruges til at fremme talernes formål og gøre talens budskab tydeligere, lettere at huske og forstå. Se fx her en lang række muligheder. Eller I kan læse om retorik og se en video om retoriske virkemidler her

Hvem skal holde talen, og hvordan giver I respons?

Til sidst skal I lave et manuskript og et talepapir, fx kort med stikord. Tjek, at talen opfylder de særlige krav som nævnt under trin B. En tale er jo en mundtlig genre, så den skal læres udenad – ikke læses op. Øv jer i gruppen, og hjælp hinanden med at finde ud af, hvad der virker godt, og hvad der fungerer mindre godt. Vælg efter et tilfældighedsprincip, hvem af jer, der skal holde talen for hele klassen. Den udvalgte øver igen og får hjælp fra de andre i gruppen. Tænk på, at mimik, gestik, pauser også er virkemidler.

Når I giver respons til de modige talere i klassen, skal I huske de 3 K’er for respons:

  • konkret
  • konstruktiv
  • kærlig.