Mennesket i verden

Mennesket har altid været et centralt motiv i billedkunsten. Mennesket som viser sig selv og sin identitet, eller som definerer sig selv i forhold til andre, til naturen, til sit liv eller sin omverden.

Mennesket som agerer i dagligdagen i sine ydre omgivelser, eller som forsøger at finde hoved og hale i et indre kaos. Gennem tiden har kunstnere derfor med mennesket som motiv brugt kunsten til at afsøge alle mulige og umulige hjørner af tilværelsen.

Fag

Billedkunst
Flerfaglige temaer

Område

Område
Identitet
Indre og ydre verden
Indhold

Kunstnere

Asmund Havsteen-Mikkelsen
Trine Boesen
Jørgen Haugen Sørensen
Malene Landgreen
Mette Winckelmann
Maiken Bent
Dan Sterup-Hansen
Hvordan er mennesket fremstillet i skolens kunstværker?

Start med at gå på opdagelse i skolens kunstophængning. I skal gå to og to, og I skal lede efter mennesker i kunsten. Giv jer god tid til at iagttage de enkelte værker, måske er det ikke altid lige indlysende, hvordan menneskene ses i dem.

  • I skal vælge to værker, som viser mennesker på forskellige måder, og som siger jer noget, fordi I kan relatere til den måde, de optræder på i værkerne: Som anonyme flokke, i tæt samspil med andre mennesker, alene i deres egen indre verden eller noget helt andet.
  • Tag billeder af værkerne, læg dem ind på computer og marker på dem/tag noter til, hvilke virkemidler eller symboler kunstneren har brugt for at få netop den stemning frem i billedet, som I synes, gør det spændende.
Hvorfor opfatter vi kunst forskelligt?

Sæt jer nu sammen med et eller to andre par, og vis hinanden de valgte billeder.

Diskuter i gruppen, hvilke forskelle der er på, hvilke værker I har valgt, og dermed også hvorfor forskellige værker taler til jer:

  • Hvilken tilgang har I grundlæggende til kunst: Åben og nysgerrig eller mere forbeholden?
  • Hvad fascineres I af i kunsten: Farver, symbolik, personer, rum eller…?
  • Skal værkerne være lette at aflæse, eller må de være svære at gå til?
  • Hvorfor er det ens/forskelligt?

Diskuter også hvad det er, kunst kan, som andre medier ikke kan, når den beskæftiger sig med mennesket, altså os selv og vores liv.

Hvordan kan man kunstnerisk fremstille menneskets rolle i verden?

Du skal nu bruge dine iagttagelser af kunstnernes værker som udgangspunkt for dit eget værk om mennesket. Overvej hvilken fortælling eller stemning, du gerne vil have frem, når du skildrer mennesket i verden:

  • Skal værket handle om individet eller fællesskabet? Om ensomhed eller flokmentalitet?
  • Vil du have fokus på mennesket i den ydre, synlige verden eller på menneskers indre, mentale verden?
  • Kan værket udtrykke ”Mennesket” som sådan, eller skal det være et bestemt menneske med en bestemt identitet, måske din egen?
  • Hvilke virkemidler (farver, komposition, symboler, kontraster osv.) vil du bruge til at understrege værkets stemning eller fortælling?

Tag mange noter i både ord, billedeksempler, fotos og tegnede skitser af din proces til din portfolio.

Du vælger selv genre, kunstnerisk strategi og materiale for dit værk. Det kan være udført som skulptur, maleri, laser-cut, collage, ler-relief, tegning – eller måske en installation, hvor de mennesker, der bevæger sig ind i installationsrummet, netop bliver en del af værket og bevidst eller ubevidst spiller den rolle, du gerne vil have frem.

Overvej undervejs i dit arbejde med værket, hvad du kan udtrykke i den kunstneriske proces, som du ikke ville kunne udtrykke på andre måder.