Mennesket i kunsten

Mennesket har altid været et centralt motiv i billedkunsten.

Mennesket som viser sig selv og sin identitet, eller som definerer sig selv i forhold til andre, til naturen, til sit liv eller sin omverden. Mennesket som agerer i dagligdagen i sine ydre omgivelser, eller som forsøger at finde hoved og hale i et indre kaos. Gennem tiden har kunstnere derfor med mennesket som motiv brugt kunsten til at afsøge alle mulige og umulige hjørner af tilværelsen.

 

Fag

Billedkunst

Område

Område
Indhold

Kunstnere

HuskMitNavn
Hvordan har man fremstillet mennesket i kunsten gennem tiden?

Start din undersøgelse med individuelt at finde 3-5 eksempler på værker fra forskellige perioder i kunsthistorien, som fremstiller mennesket på forskellige måder.

Der kan være fokus på den perfekte eller den naturlige krop, på mennesket som socialt væsen sammen med andre, på mennesket overfor religionen, på mennesket som søgende efter identitet og mening med tilværelsen eller noget helt andet.

Vælg billeder, som på en eller anden måde siger dig noget som menneske i dag, også selv om de måske er flere hundrede år gamle, og analyser billedernes betydning (symboler, fortælling, budskab).

Du kan vælge blandt billeder, I allerede har brugt i undervisningen, billeder fra dette site eller billeder fra jeres grundbog. Gem billederne og skriv korte noter til i din portfolio.

Hvilke temaer virker relevante på tværs af tid?

Gå nu sammen i mindre grupper, vis hinanden jeres billeder og diskuter, hvad det er, der gør billederne interessante for jer hver især på tværs af tid, måske århundreder:

 • Er det de samme temaer, I har fundet billeder af?
 • Hvorfor er de ens/forskellige?
 • Er der bestemte stiltræk i perioderne, I alle synes, gør billederne spændende?
 • Hvilke formelle virkemidler bruger kunstnerne til at inddrage jer som beskuere i billedet?
 • Kan de billeder, I har fundet, vise noget om mennesket, som det kun er kunst, der kan vise?

Tag noter til jeres diskussion i din portfolio.

Vælg desuden ét af de billeder, en af de andre i gruppen har valgt, som er helt anderledes end de billeder, du selv har valgt, gem det i din portfolio og skriv noter til:

 • Hvad er anderledes i billedets udseende og virkemidler?
 • Hvad er anderledes i billedets indhold?
 • Hvorfor ville du aldrig have valgt dette billede?
 • Eller hvorfor ville du måske alligevel vælge det, nu hvor en anden har præsenteret det for dig som spændende?

 

Hvordan kan man arbejde med mennesket i kunsten, så det virker vedkommende i nutiden?

Gå nu i grupperne over og se på HuskMitNavns seks vægmalerier. Overvej og diskuter i gruppen:

 • Hvad er betydningen i billederne? (symboler, fortællinger, budskaber)
 • Hvilke virkemidler har HuskMitNavn brugt for at inddrage jer i billederne?
 • Hvilket overordnet tema er der for de seks billeder?
 • Overvej om I ser en rækkefølge i billedernes fortælling?
 • Ændrer billedernes budskab sig, hvis I ændrer rækkefølgen?

Tag billeder af værkerne, gem dem sammen med noter om jeres diskussion i din portfolio.

Vælg nu et af billederne som udgangspunkt for dit eget værk. Du bestemmer selv hvilken en af scenerne, det skal være: Måske den der siger dig mest - eller den du har mest lyst til at lave om, så den bliver mere vedkommende for dig.

Lav skitser og materialeafprøvninger, inden du vælger stil, virkemidler, farver osv., og om det skal være maleri, tegning, foto, skulptur, collage...

Der er kun tre krav til dit endelige værk:

 • Du skal vise en scene fra ét af HuskMitNavns værker, så man kan genkende scenen/handlingen.
 • Du skal bevidst arbejde med værkets virkemidler, så de siger DIG noget.
 • Du skal have fokus på ”Mennesket i verden”.

Overvej undervejs i dit arbejde med skitser og værk, hvad du kan udtrykke i den kunstneriske proces, som du ikke ville kunne udtrykke på andre måder.