Lyrik

En kreativ øvelse i at omsætte stemning og indhold i et kunstværk til et haiku.

Den sanselighed og stemning, som man kan opleve, at et maleri har i kraft af farver og former, kan du forsøge at overføre til et haiku.

Fag

Dansk

Område

Område
Kreative øvelser

Kunstnere

Trine Boesen
Asmund Havsteen-Mikkelsen
Beskrivelse af et billede

Begynd med at vælge det værk af Trine Boesen eller Asmund Havsteen-Mikkelsen, der umiddelbart siger dig mest.

  • Lav en kort beskrivelse af billedet, evt. kun et udsnit af det. Du kan fx beskrive naturelementer, bygninger, objekter, personer eller stemning afhængig af, hvilket værk du har valgt.

 

Et haiku med inspiration i billedet

Du skal nu skrive et haiku, som består af ord fra din billedbeskrivelse.

Du må godt supplere med andre ord, hvis det er nødvendigt.

Tip

Et haiku er en japansk lyrikform. Digtet består af 17 stavelser fordelt på 3 linjer med 5-7-5 stavelser. Et haiku skal skrives i nutid.
Læs evt. mere her https://horsensbibliotek.dk/nyheder/bogtips/kort-godt-om-haikuer

Billedets stemning og indhold overført til et haiku

Som afslutning skal I læse jeres haikudigte op for hinanden to og to.

  • Prøv at forklare hvilken tolkning af billedet, jeres haiku lægger op til.
  • Vurder om det lykkes at få billedets stemning eller betydningsindhold med i jeres haiku.