Lyrik

En øvelse i grammatik, ordforråd og fremstillingsformer på fremmedsprog.

At kigge på og beskrive kunstværker er en god måde at øve grammatik, udvide ordforråd og forstå at bruge nogle af de forskellige fremstillingsformer, som vi møder i fiktionstekster, fx lyrik. At bruge beskrivelsen af kunstværket som afsæt for kreativ skrivning på fremmedsproget er både udfordrende og sjovt. Forsøg jer med haiku eller Elfchen.

Fag

Sprogfag

Område

Område
Kreative øvelser

Kunstnere

Trine Boesen
Asmund Havsteen-Mikkelsen
Beskrivelse af et billede

Begynd med at vælge det værk af Trine Boesen eller Asmund Havsteen-Mikkelsen, der umiddelbart siger dig mest.

Lav på dit fremmedsprog en kort beskrivelse af billedet, evt. kun et udsnit af det. Du kan fx beskrive naturelementer, bygninger, objekter, personer eller stemning afhængig af, hvilket værk du har valgt.

 

Et haiku eller Elfchen med inspiration i billedet

Du skal nu skrive et haiku eller Elfchen, som består af ord fra din billedbeskrivelse.

Du må godt supplere med andre ord, hvis det er nødvendigt.

 

Tip

Et haiku er en japansk lyrikform. Digtet består af 17 stavelser fordelt på 3 linjer med 5-7-5 stavelser. Et haiku skal skrives i nutid.
Hvis fremmedsproget er tysk, kan haiku skiftes ud med Elfchen, som er et digt, der består af 11 ord.

Billedets stemning og indhold overført til et haiku

Som afslutning skal I læse jeres haikudigte eller Elfchen op for hinanden to og to.

Prøv at forklare hvilken tolkning af billedet, jeres digt lægger op til.

Vurder om det lykkes at få billedets stemning eller betydningsindhold med i jeres haiku/Elfchen.