Lyrik

En kreativ øvelse i at omsætte stemningen i et kunstværk til et haiku.

Den sanselighed og stemning, som man kan opleve, at et maleri har i kraft af farver og former, kan være svær at udtrykke i ord, men billedsprog kan være med til at omsætte billedets stemning i ord fx i et digt eller en beskrivelse.

Fag

Dansk
Sprogfag

Område

Område
Kreative øvelser

Kunstnere

Jesper Christiansen
Kathrine Ærtebjerg
Martin Bigum
Julie Nord
Beskrivelse af et billede
  • Begynd med at vælge det værk af Julie Nord, Martin Bigum, Kathrine Ærtebjerg eller Jesper Christiansen, der umiddelbart siger dig mest.
  • Lav en kort beskrivelse af billedet. Du kan fx beskrive rum, former, objekter, person eller stemning afhængig af, hvilket værk du har valgt.

 

Et haiku med inspiration i billedet
  • Du skal nu skrive et haiku, som består af ord fra din billedbeskrivelse.

Du må godt supplere med andre ord, hvis det er nødvendigt.

Tip

Et haiku er en japansk lyrikform.

Digtet består af 17 stavelser fordelt på 3 linjer med 5-7-5 stavelser.

Et haiku skal skrives i nutid.

Billedets stemning og indhold overført til et haiku
  • Som afslutning skal I læse jeres haikudigte op for hinanden to og to. Prøv at forklare hvilken tolkning af billedet, jeres haiku lægger op til.
  • Vurder om det lykkes at få billedets stemning eller betydningsindhold med i jeres haiku.