Love, Liebe, Amor, Amour

På to af HuskMitNavns vægmalerier optræder en dreng og en pige sammen.

Situationerne er forskellige, men begge handler om forhold mellem kønnene, og begge er åbne for fortolkning og videredigtning. Brug fantasi og/eller egne oplevelser til at fortælle en historie på engelsk, tysk, spansk eller fransk. Hvor lang fortællingen skal være, og om den skal fortælles mundtligt og/eller skriftligt aftales på klassen. Sprogligt fokus aftales også på klassen.

Fag

Sprogfag

Område

Område
Sprog og stil

Kunstnere

HuskMitNavn
Hvilke tanker om dreng/pige-forhold sætter billederne i gang hos jer?

Gå sammen to og to og begynd med at se godt på de to vægmalerier. Brug 3 minutter på at snakke sammen om de tanker om forholdet pige/dreng, som hvert billede sætter i gang hos jer.

Vælg det af billederne, som I synes giver jer det bedste stof til en fortælling om kærlighed, forelskelse og tiltrækning, uanset om den bygger på fri fantasi eller oplevelser.

Hvordan kan jeres fortælling udvikles og udformes?

Herefter skal I lave et udkast til fortællingen med stikord på jeres fremmedsprog om

  • situation
  • handling
  • romantiske og/eller seksuelle undertoner
  • happy ending eller konflikt.

Nu er I klar til at udforme jeres fortælling om kærlighed/forelskelse i et sammenhængende sprog (mundtligt eller skriftligt). På klassen har I aftalt fortællingens længde og sproglige fokus (fx modalverber, kongruens eller andet). Brug en simpel tredelt opbygning med

  • en kort indledning, hvor scenen sættes
  • en midterdel med handling/drama/spænding
  • en kort slutning med løsning, som måske/måske ikke er lykkelig for begge parter. 

Husk at tjekke det sproglige fokus.

Fremlæg jeres fortællinger, kommenter og spørg til hinandens fortællinger

Slut af med individuelt at fremlægge fortællingen mundtligt for to kammerater fra to forskellige grupper. Efter hver fremlæggelse skal tilhørerne formulere 3-5 uddybende spørgsmål, som fortælleren svarer på – alt på fremmedsproget naturligvis. 

Hvis der (også) er et skriftligt produkt, skal I læse og rette hinandens.  Eller det kan være en skriftlig aflevering til læreren (300-400 ord).