Livet i husene

En opgave med udgangspunkt i "Das Unheimliche".

I nogle perioder i historien har litteratur og billedkunst haft som den vigtigste opgave at skildre det skønne, det guddommelige, det perfekte eller andre temaer, som det er rart og opbyggeligt at læse eller betragte. Men i andre perioder har kunsten haft fokus på det problematiserende, det kritiske, det provokerende eller det uhyggelige. Nogle gange bevæger litteraturen og kunsten sig et sted imellem de to poler, og det er måske ikke umiddelbart åbenlyst, om et værk egentlig er hyggeligt eller uhyggeligt, og vi kan så med et begreb fra psykoanalytikeren Sigmund Freud tale om ”das Unheimliche” i kunsten.

Fag

Dansk
Flerfaglige temaer

Område

Område
Das Unheimliche
Indre og ydre verden
Tema

Kunstnere

Asmund Havsteen-Mikkelsen
Hvordan er arkitektur ramme om et liv?

Gå to og to eller smågrupper en runde på skolen og find Havsteen-Mikkelsens billeder med arkitektur.

  • Vælg det billede, som siger jer mest. Se godt på billedet, mens I beskriver, hvad I ser. Læg bl.a. mærke til kontraster mellem arkitektur og omgivelser, afstande/rum, beskriv hvad man får indblik i, og hvad man ikke kan se. Er der mennesker eller spor efter mennesker på billedet? Tag noter individuelt.
Billede og tekst - hurtigskrivning og analyse

Skriv hurtigskrivning (individuelt) ud fra spørgsmålene her: Hvad sker der inde i huset? Hvem bor der? Hvilket liv? Hvad er det for et samfund udenfor? Hvilken tid? Fortæl eller læs op for hinanden i par. Kunne jeres hurtigskrivning og billedet give stof til en fiktionstekst? Eller en boligannonce? Eller et postkort/rejsebeskrivelse? Måske kommer I til at tænke på tekster, I har læst eller film, I har set? Lav en fælles brainstorm over noveller, digte eller andre teksttyper, som udspiller sig i arkitektur og omgivelser, som minder om dem i Havsteen-Mikkelsens billeder. Vælg en af teksterne og lav kort analyse, som passer til den genre, som I vil skrive i.

 

Skriv en tekst om livet i huset på billedet

Skriv en tekst (fiktion eller non-fiktion), som Asmund Havsteen-Mikkelsens billede kunne være en illustration til. Skriv i samme genre som den, I har lavet en analyse af (novelle, digt, kortprosa, boligannonce e.l.). Fordel jer i matrix-grupper eller gå sammen med 1-2 andre grupper, fremlæg kort jeres inspiration i billede og tekst og læs jeres egen tekst op.