Kunstværk eller design

Anna Sørensens Keramisk objekt er fire værker i glaseret stentøj.

Der er tale om kunstværker, ikke designobjekter. Men hvad er egentlig forskellen på kunst og design? Formålet med øvelsen er at introducere til faglige begreber og definitioner i introduktion af faget generelt eller hovedområdet produktdesign.

Fag

Design og arkitektur

Område

Område
Produktdesign

Kunstnere

Anna Sørensen
Beskrivelse af form og dekoration

Gå sammen i mindre grupper og fordel Anna Sørensens fire værker ligeligt mellem jer. Kik godt på jeres værk og lav beskrivelsen, mens I står foran det og noterer stikord om:

  • dimensioner, dvs. højde, bredde, dybde
  • form
  • dekoration – både former, farver, komposition (fordeling af dekorationen på det 3-dimensionelle objekt)
  • placering og virkningen af placeringen i vinduet
  • funktion
Sammenlign med en vase eller krukke fra Kähler

Herefter skal I vælge et produkt fra Kähler. I kan have et Kählerprodukt med hjemmefra, et foto af et Kählerprodukt, eller I kan bruge et af dem, der står i vinduet på biblioteket.

Beskriv produktets form, dekoration og funktion. Overvej sammen hvilke forskelle og ligheder mellem Anna Sørensens værk og Kählers produkt, jeres beskrivelser peger på. Oplist stikord til de to produkter. Er der fx forskel på, hvor meget I vægter form, dekoration og funktion i de to forskellige typer produkter?  Er der designparametre, som I synes der skal tilføjes ved beskrivelsen af Kähler-produktet? Tag noter til portfolien.

Kan I definere kunst og design?

Som afslutning på øvelsen skal I dele jeres stikord fra trin B med de andre på klassen, fx ved at skrive dem op på tavlen eller på post-it. Er I kommer frem til de samme resultater?

Prøv i fællesskab at lave en definition af kunst og design med vægt på både forskelle og ligheder. Prøv at liste op, hvilke parametre der er relevante for design, men i mindre grad eller slet ikke for kunst.