Kunstner og beskuer

Når vi beskæftiger os med kunst, er det typisk selve kunstværket og den værknære analyse, der er i fokus.

Men stopper analysen her, går vi glip af centrale indsigter og pointer, for al kunst er formet af såvel kunstneren som beskueren.Kunstnere kan have haft helt forskellige arbejdsforhold, alt efter om værket er et bestillingsarbejde eller et udtryk for en personlig udvikling. Om det er blevet til i et frit samfund eller et samfund domineret af en bestemt ideologi eller religion. Eller om kunstneren har arbejdet fra samfundets bund eller top. Også beskueren kan være påvirket af sin samtid, som kan have indflydelse på, hvordan værket modtages og bedømmes. Derudover er vores alder, køn og erfaringsverden helt centrale parametre i forhold til, hvordan vi oplever et kunstværk.

Fag

Billedkunst

Område

Område
Kontekst

Kunstnere

Martin Bigum
Kathrine Ærtebjerg
Julie Nord
Jesper Christiansen
Arbejdsforhold under udsmykningsopgaven

I den første del af opgaven skal du arbejde alene og gøre dig dine egne iagttagelser.  Start med at vælge to af de fire kunstnere. Den ene skal være den kunstner, hvis værker du umiddelbart synes bedst om. Den anden skal være den kunstner, hvis værker du synes mindst om. Vælg ét værk af dem hver.

 Undersøg med udgangspunkt i materialet på ’Kunstens Veje’:

 • Hvilke arbejdsforhold arbejder disse kunstnere normalt under?
 • Hvor udstiller de, og hvordan modtages deres værker af publikum?
 • Hvilken opgave er de blevet stillet, da de skulle skabe værkerne til Marselisborg Gymnasium?
 • Hvilke overvejelser har de gjort sig, da de løste denne opgave?

Du må også gerne lede i bøger, interviews, anmeldelser, artikler, på kunstnernes hjemmesider eller andre steder efter oplysninger.

Tag noter til din portfolio.

Beskuerens oplevelse

Vis nu dine to udvalgte værker til din sidemakker eller din gruppe. Sammenlign værkerne, og undersøg forskelle og ligheder på de værker, I kan lide, og på dem I bryder jer mindre om.

Diskutér på baggrund af forskelle og ligheder i jeres vurderinger, hvordan jeres tilgang til kunst er:

 • Vurderer I kunsten på baggrund af æstetik (pænt eller grimt), og hvad I selv ville have hængende hjemme fx?
 • Vurderer I kunsten ud fra, om billederne har et tema, I finder interessant?
 • Spiller jeres alder, køn, bopæl eller andet ind på jeres kunstsyn?

Overvej, om jeres oplevelse af kunsten har ændret sig i arbejdet med værkerne:

 • Da I skulle arbejde med detaljer i de formelle virkemidler?
 • Når I skulle analysere værkernes temaer og budskaber?
 • Mens I læste om kunstnerne?
 • Efter at I diskuterede værkerne med hinanden?
 • Når I så værkerne på gangen i dagligdagen igen, efter at have arbejdet med dem?
Beskuere af dit eget værk

Til sidst skal du vælge et af dine egne værker, som du har skabt i et forløb om en eller flere af de fire kunstnere. Det skal være et du selv er tilfreds med, fordi det løser den stillede opgave godt. Ram billedet ind, lav passepartout eller sæt det op på en sort baggrund, så du gør værket ”færdigt” at se på.

 • Vis et billede af dit eget værk og det kunstværk, du var inspireret af til forskellige mennesker. Fx en klassekammerat, en ven, dine forældre osv.
 • Bed dem komme med deres bud på en analyse og fortolkning af værkerne.
 • Det er ikke så vigtigt, om de kan lide dem eller ej, men læg mærke til, hvad DE bemærker: Er det farverne, det æstetiske, at det ligner godt, at det er for mærkeligt, billedets tema eller noget helt andet?

Tag noter i din portfolio, hvor du forholder dig til, hvad forskellige mennesker lægger mærke til i kunst. Hvordan kunsten kan virke som en øjenåbner overfor forskellige temaer. Og hvordan beskueren påvirkes af sin viden om kunstneren.