Kunstfotografi

Der var engang, hvor fotografier var noget, man tog med et dyrt kamera.

Der var kun 24 billeder på en filmrulle og man skulle altid huske, at det kostede 5 kr. at få fremkaldt hvert billede! I dag har vi stort set alle sammen et kamera på os altid og tager billeder hver dag, ofte mange billeder. Men selv om det er blevet så almindeligt, anerkender vi stadig, at nogen er særligt dygtige til at tage billeder, og vi ved, at mange dokumentar- eller reportagefotos, fx fra verdens brændpunkter, kan gøre et uudsletteligt indtryk på os. Der findes også kunstfotografer, der bruger den samme viden om visuelle virkemidler som andre kunstnere til at skabe kunstfotos med en helt særlig stemning eller fortælling, som kan give os kunstneriske oplevelser på linje med fx malerier eller skulpturer.    

Fag

Billedkunst

Område

Område
Indhold

Kunstnere

Jesper Rasmussen
Hvilke virkemidler og temaer arbejder fotograferne i skolens kunstsamling med?

Indenfor kunstfoto findes der forskellige retninger som fx:

 • det iscenesatte fotografi, som arbejder med en bevidst og måske dramatisk iscenesættelse af fx de personer, som er motivet
 • det formelle fotografi, som har fokus på former, linjer og flader i billederne, og som derfor kan blive næsten helt abstrakte.

I gymnasiets kunstsamling findes billeder af tre fotografer: Jette Gejl Kristensen, Jesper Rasmussen og Torben Christensen.
Gå i grupper ud og find billederne. Diskuter jer frem til, hvad billedernes temaer eller fortællinger er. Prøv derefter at analysere jer frem til, hvilke virkemidler fotograferne har brugt for få stemning, tema og fortælling frem (lys/skygge, farve/sort-hvid, synsvinkel, beskæring, form, linjer og flader m.v.):

 • Hvordan synes I, at lige netop fotomediets virkemidler understreger billedernes temaer?
 • Hvilke virkemidler synes I er særligt interessante?

Prøv at tage nogle billeder lige nu og her, hvor I står og snakker - det kan være af hinanden eller genstande eller bygningen, I står i.
Det skal ikke bare være snapshots, I skal prøve at bruge netop de virkemidler, I synes er spændende: Beskær motivet, lav kontrast mellem lys og skygge, sæt fokus på en smuk linje eller flade eller andet.

Hvordan kan man bruge fotografiets virkemidler i en kunstnerisk proces?

Hold fast i det virkemiddel, du synes er mest spændende, og find på nettet eksempler på, hvordan andre fotografer har arbejdet med lige netop denne del af kunstfotografiet (se tip). Du kan også se filmen med Jesper Rasmussen her på sitet og høre, hvordan han bruger virkemidler i forhold til sine billeders temaer og fortællinger.

 • Gem inspirationsfotos af de fotografer, du finder, og leg med, hvordan fotografernes billeder kan beskæres, så lige netop det virkemiddel, du er på jagt efter, bliver endnu tydeligere. Bliver dine nye versioner af billederne værre eller bedre end originalerne?
   
 • Gå nu ud i skolebygningen eller udenfor den og tag ét foto, hvor du prøver at bruge det udvalgte virkemiddel til at tage et virkelig flot og velkomponeret (kunst)foto. Det kan fx være af natur eller arkitektur. Du må ikke efterbehandle overhovedet, det skal gemmes, som det er taget på stedet. Hvad er det sværeste ved at tage sådan et billede?
   
 • Tag derefter 5 billeder mere af næsten det samme motiv, men med små variationer. Læg dem ind på computeren, og nu må du manipulere alt, hvad du orker med filtre og beskæringer.
  Hvad er forskellen på billedet taget på stedet og de manipulerede billeder?
   
 • Vælg til sidst på din telefon et tilfældigt billede, du har taget indenfor den sidste uge. Prøv at beskære det og manipulere det med de teknikker, du er blevet opmærksom på i din undersøgelse. Læg særligt vægt på dit udvalgte virkemiddel.
  Kan der laves et interessant kunstfoto ud af et tilfældigt snapshot?

Til sidst vælger alle elever på holdet deres bedste kunstfoto og alle billederne printes og indrammes. Lav en udstilling af dem, hvor de hænges op/lægges op på gulvet i en lang række eller en samlet firkant, så alle billederne kommer til at indgå i ét stort kunstværk. Diskutér hvordan billederne skal sættes sammen for at understrege deres linjer, former og flader bedst muligt - enkeltvis og samlet set..

Brug også jeres undersøgelser af fotografiets virkemidler i jeres videre arbejde i billedkunst, fx som værktøj, når I skal lave research, skitser eller materialeafprøvning i en undersøgelse.
Måske kan I også arbejde videre med andre genrer som fx det magiske foto eller reportagefoto og bruge fotografiet som værk i andre temaer, fx hjem/das Unheimliche, kroppen eller det serielle.

Tip

Edward Weston, Harry Callahan, Per Bak Jensen, Andreas Gurski, Trine Søndergaard, Nicolaj Howalt, Adam Jeppesen, Preben Stentoft, Astrid Kruse Jensen, Kirsten Klein, Jo Ann Callis, Aaron Siskind, Ray Metker, Lalla Eassydi, Ebbe Stub Wittrup.