Kunstens rolle og betydning i dag

En af genrerne til skriftlig eksamen i dansk (stx) er den debatterende artikel. Det er en genre, der kan minde om kronikken i et dagblad.

 

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

Asmund Havsteen-Mikkelsen
Trine Boesen
Malene Landgreen
Jørgen Haugen Sørensen
Mette Winckelmann
Maiken Bent
Dan Sterup-Hansen
Opgaveformulering

Skriv en debatterende artikel, hvor du med udgangspunkt i konkrete eksempler undersøger og diskuterer kunstens rolle i samfundet i dag, herunder hvilke udfordringer kunst kan skabe for brugerne.

Du skal forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter. I din artikel skal du inddrage en af de fire kunstnerfilm på sitet her.

Overskrift til din artikel: Kunstens rolle og betydning i dag.
Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

 

Krav til opgaven

I din undersøgelse skal du særligt fokusere på:

  • at diskutere hvordan kunsten kan udfordre forskellige holdninger til, hvad kunsten rolle er eller bør være, ved at inddrage hovedsynspunkter og argumenter fra filmen
  • at underbygge din egen argumentation med konkrete eksempler fra filmen og din egen oplevelse af/erfaring med kunst på Nyborg Gymnasium
  • at præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt.