Kunstens funktion

Kunst har haft forskellig funktion gennem tiden.

Den har været bindeled mellem mennesket og det religiøse i middelalderen, den har haft fokus på at gengive harmoni og skønhed som i renæssancen, og den har skullet udtrykke menneskets følelser, angst og drifter i modernismens forskellige stilarter. I samtidskunsten ser vi ofte, at kunsten tager aktuelle emner op som klima, identitet, krig eller kriser. Hvad betyder det for kunstens udtryk, og for hvilke strategier man kan bruge, når man vil formidle noget, som ikke nødvendigvis er harmonisk og smukt? Hvordan får man beskueren til at reagere? Kan man tænke i at ramme en bestemt målgruppe? Er det overhovedet kunstens rolle at sætte emner til debat? Hvad er kunstens funktion?

Fag

Billedkunst

Område

Område
Indhold

Kunstnere

Julie Nord
Gudrun Hasle
Jesper Rasmussen
Hvilke temaer er der arbejdet med i kunsten på Grenaa Gymnasium

Gå i grupper på tre rundt på skolen og find værker af Gudrun Hasle, Marianne Jørgensen, Julie Nord, Troels Sandegaard, Knud Odde, Jesper Rasmussen og Erik A.Frandsen.
Diskuter hvilke aktuelle temaer, kunstnerne arbejder med i værkerne.

Vælg to værker, som I synes er særligt spændende i enten udtryk eller tema og lav analyse af både deres formelle virkemidler og deres symboler og indhold. Bliv siddende eller stående foran værkerne, mens I analyserer, så I er sikre på at kunne se alle detaljer og mærke værkets materiale og tekstur.

Tag billeder af værkerne og evt. detaljer, der understreger jeres analytiske pointer.

 

Hvad er samtidskunstens temaer og funktion?

Gå tilbage til lokalet og fortsæt undersøgelsen. I kan fx gå ind og se filmene, der ligger her på sitet om nogle af kunstnerne fx Julie Nord, Gudrun Hasle og Jesper Rasmussen og høre, hvordan de selv fortæller om deres kunst. I kan også søge på andre værker af kunstnerne, eller I kan finde andre kunstnere, som arbejder med aktuelle emner. (Se tip) Måske kan I også finde interviews eller videoer  på youtube, hvor de fortæller om deres kunst.

I skal i undersøgelsen have fokus på:

 • Hvilke emner beskæftiger samtidskunstnerne sig med?
 • Hvilke formelle virkemidler og udtryk bruger de til at fange beskueren?
 • Hvilke holdninger har kunstnerne selv til deres rolle i samfundet og til kunstens funktion?
Tip

Samtidskunstnere der beskæftiger sig med aktuelle emner:
John Kørner, Superflex, Christian Lemmerz, Jeannette Ehlers, Alfredo Jarr, Gohar Dashti, Banksy, Natali Cohen Vaxberg, Isaac Cordal, Ai Wei Wei, Kirsten Justesen, Boushra Almutawakel, Piotr Pavlenski, Simone Aaberg Kærn, Thierry Geoffroy, Marco Evarissti.

Kan man skabe et kunstværk med en bestemt funktion?

I skal nu bruge jeres teoretiske undersøgelser af andre kunstneres arbejde med aktuelle emner til at undersøge i praksis, hvordan man kan lave et kunstværk, som har en bestemt funktion:

I skal lave et individuelt  værk, som skal handle om et aktuelt emne, og det skal henvende sig til unge.

 • Start med at beslutte dig for et emne. Det kan fx være et politisk tema, krig eller krise, søgen efter identitet, krop og samfund, angst og usikkerhed, fremtidsvisioner, klima eller andet, du synes er interessant - og tænker at andre unge vil synes er interessant
  NB Overvej herunder, hvorfor de foreslåede emner alle har temmelig alvorlig karakter.
   
 • Dernæst skal du beslutte dig for form og materiale: Maleri, skulptur, installation, foto, street art, konceptkunst, interventionskunst, tegneserie…
  Her er det vigtigt, at du laver små skitser og undersøgelser først, så du finder den helt rigtige form til det emne, du vil formidle, og den målgruppe, værket skal henvende sig til.
   
 • Til sidst skal du forholde dig til, hvor dit værk skal placeres for at nå din målgruppe, de unge. Skal det placeres på et uddannelsessted eller på et museum, skal det være så billigt, at man kan købe det til sit værelse, skal det placeres i et byrum, så man ikke kan komme udenom det, skal det laves som tatovering eller beklædningsgenstand, så man kan bære det på sig?

Du skal nu udføre værket (eller en model af det, hvis det er meget stort - eller er en tatovering :-)) og i din portfolio gemme noter, skitser og billeder af din proces.
Afslut med at forberede et kort oplæg for en gruppe fra holdet, hvor du fortæller om din proces og om dine overvejelser i forhold til, hvad du mener, kunstens rolle og funktion er - eller bør være.

Burde kunsten egentlig bare være smuk?

Hvis nu du og din gruppe faktisk ender med at nå frem til, at kunsten burde holde sig fra at beskæftige sig med politik og krig og kriser og hellere bare burde underholde folk eller skabe glæde i dagligdagen ved at fokusere på det smukke og glade…
Så lav et værk, som netop gør dette!

 • Gå en runde på skolen og find værker, som du synes er smukke og skaber glæde.
 • Hvilke virkemidler bruger kunstnerne i disse værker, og hvorfor kan du netop lide dem?
 • Vis jeres værker til hinanden i gruppen: Er I enige om, hvilke værker der er smukke? Hvorfor/hvorfor ikke?

Brug dine iagttagelser til at tegne/male/forme et værk, hvis funktion udelukkende er at skabe glæde og smil :-)