Kroppen i kunsten

Til alle tider har man lavet skulpturer, som fremstillede menneskekroppen.

Den første menneskefigur, vi kender, er en ganske lille buttet kvindekrop, kun 12 cm høj, med enorme hofter og bryster. Den kaldes Venus fra Willendorf og er fremstillet ca. 20-30.000 år f.v.t. Den har sandsynligvis været brugt som en slags amulet og symboliseret frugtbarhed. Menneskefremstillingerne har gennem kunsthistorien været kendetegnet af vidt forskellige formsprog, alt efter hvad skulpturen skulle bruges til, hvem der havde bestilt den, og hvilke tanker om mennesket, kroppen eller kunsten, der var fremherskende.

 

Fag

Billedkunst

Område

Område
Indhold

Kunstnere

Gudrun Hasle
Cai Ulrich von Platen
Jesper Rasmussen
Hvordan har man fremstillet menneskekroppen gennem kunsthistorien?

Undersøg i mindre grupper ved hjælp af jeres grundbog og søgning på nettet (se tip), hvordan formsproget i fremstillingen af menneskekroppen har ændret sig gennem tiden.

Vælg tre nedslag i kunsthistorien, hvor man har brugt tre vidt forskellige formsprog: Blev der lagt vægt på det naturalistiske eller det ekspressive, det geometriske eller organiske, det figurative eller abstrakte, på tung eller let, åben eller lukket, hul eller massiv?

Vælg tre konkrete eksempler på skulpturer fra de tre perioder, som er vidt forskellige i formsproget, gem billeder af dem og skriv stikord til analyse af både form og indhold.
Skriv desuden ét stikord til hver skulptur, som du synes opsummerer det mest kendetegnende for dens form.
 

Tip

Antikken: Diskoskasteren, Venus af Milo
Middelalder: Udsmykning på Katedralen i Chartre og lign.
Renæssance: Michelangelo
Barok: Giovanni Lorenzo Bernini
Ny-klassicisme: Bertel Thorvaldsen
Modernisme: Edgar Degas, Camille Claudel
Kubisme: Henri Laurens, Picasso, Brancusi og Archipenko
1900-tallet: Henry Moore, Astrid Noack, Erik Thommesen, Robert Jacobsen, Alberto Giacometti, Svend Wiig Hansen, Niki de Saint-Phalle
1970’erne: Duane Hansson, Kurt Trampedach, John de Andrea, George Segal, Edward Kienholz,
Samtid: Marc Quinn, Christian Lemmerz, Tony Matelli, Ron Mueck, Kirsten Justesen, Louise Hindsgavl
 

Hvordan er menneskekroppen repræsenteret i kunsten på Grenaa Gymnasium?

På gymnasiet findes der to vidt forskellige eksempler på fremstillinger af kroppen: Gottfred Eickhoffs Navigare, liggende kvinde fra 1967 og Troels Sandegaard Selfportrait Naked 3, 6, 10 fra 2013.
Gå ud til skulpturerne, så I kan røre ved dem eller se dem så tæt på, at I kan fornemme deres taktilitet, lav analyser af dem og tag billeder, der illustrerer jeres pointer.

Gå desuden en runde til skolens andre kunstværker og find eksempler på fremstillinger af kroppen i malerierne. Hvilke virkemidler bliver brugt i malerier, og hvordan virker de i forhold til skulpturerne?

Hvordan påvirker formsproget en skulpturs udtryk?

Du skal nu fortsætte individuelt med en praktisk undersøgelse af virkemidler i en skulptur med kroppen som motiv.

  • Som udgangspunkt skal du lave en ca. 15 cm høj rå form af en krop i ler, så du let kan ændre på den. Start med at lave så naturalistisk en version af en krop, som du kan.
  • Derefter skal du ændre figuren tre gange, så du et efter et afprøver de tre typer af formsprog, du valgte som opsummerende stikord i opgave A (fx først geometrisk, dernæst åben og til sidst tung). Du må højst bruge 5-10 minutter på hver, ellers tørrer leret ud.
  • Tag billeder af de forskellige versioner og tag noter til, hvordan skulpturens udtryk ændres med de forskellige formelle virkemidler.
Hvordan påvirker materialet en skulpturs udtryk?

Vælg den lerfigur, du syntes bedst om i opgave C, og lav nu en materialeundersøgelse til en skulptur af den form.

  • Du skal lave tre forskellige versioner af figuren af forskellige materialer (papir, pinde, stof, vat, voks, ståltråd, naturmaterialer….). Du må højst blande to forskellige materialer i hver version.
  • Det skal stadig være hurtige “skitser” på 15 cm højde, som du kun må bruge ca. 10 minutter på.
  • Tag billeder og tag noter til, hvordan de forskellige materialer virker i forhold til den form, du har valgt til skulpturen.
  • Du kan evt. også eksperimentere med, hvordan de forskellige materialer ville have passet til en af de andre lerfigurer, du lavede.

Til sidst skal du lave en mere færdig skulptur i dobbelt størrelse af skitserne. Du skal bruge den viden om form og materialer, du har fået gennem din teoretiske og praktiske undersøgelse, til at få skulpturens motiv, materialer og form til at spille sammen.

Slut af med at holde et kort oplæg for din gruppe, hvor du svarer på: Hvad betyder materialerne og formsproget for den fortælling, der kommer frem i din skulptur af en menneskekrop?