Krop og identitet

En opgave om tema og udtryk i en installation af Maiken Bent og et digt af Olga Ravn.

Nogle synes, at det er svært at forstå moderne lyrik og abstrakt kunst, og at digtere og kunstnere udtrykker sig på en indirekte og svært tilgængelig måde. Nogle siger, at det med kunst og lyrik er muligt at udtrykke erfaringer og følelser, der ellers ikke kan siges med ord og i et almindeligt dagligdags sprog. I opgaven her er der fokus på at undersøge to konkrete værker der med forskellige virkemidler tematiserer erfaringer og følelser omkring krop og identitet. Opgaven kan bruges i et temaforløb.

Fag

Dansk

Område

Område
Tema

Kunstnere

Maiken Bent
Olga Ravns oplæsning af sit digt ”Guldhjerterne”

Begynd med at se og lytte til Olga Ravn, der læser sit digt ”Guldhjerterne” op på Lyrikporten: https://lyrikporten.gyldendal.dk/lyrikporten.aspx.

Find sammen i par/smågrupper og brug ca. ½ time på at lave en tematisk analyse af digtet med fokus på krop og identitet.

Overvej også, hvorvidt Olga Ravns oplæsning og performance, hendes stemme, kjole, krop i det hvide rum bidrager til en forståelse af teksten.

 

Maiken Bents installation ”String #3” med kæder, bøjer, karabinhager og læder

Herefter skal I (stadig i par/smågrupper) gå hen til Maiken Bents installation ”String #3”.

Gå rundt om den og læg mærke til de elementer, den er sat sammen af, fx hvilke farver og farver og former?

Hvad er tingenes oprindelige funktion og kontekst? Hvordan elementerne er sat sammen? Overvej også værkets titel. Snak sammen om, hvilke tanker og associationer, I umiddelbart får (ca. ti minutter).

Læs om Maiken Bent i en af teksterne (se tip herunder). Sammenhold synspunkterne i den tekst, I har valgt, med jeres egne tanker. Overvej, hvorvidt teksten bidrager til en forståelse af værket.

Tip

Tekster om Maiken Bent:

Rune Gade: ”Gejle grejer og andet forhåndenværende godt”, Information 26.maj 2017 (søg i Infomedia).
Ugens kunstner: https://kunsten.nu/journal/ugens-kunstner-maiken-bent/
Lisbeth Bonde: Dansk kunst i 10’erne (2017) har et portræt af Majken Bent s.49-57: ”Med kæder, reb og læder”.

 

Hvad siger/viser ”Guldhjerterne” og ”String#3”?

Diskuter på klassen, hvad I er kommet frem til i grupperne om de to værkers forskellige tematiseringer af krop og identitet. Måske synes I, at der er mange forskelle, bl.a. i kraft af de forskellige udtryksformer, så prøv at formulere få vigtige. Prøv tilsvarende at formulere få vigtige ligheder mellem de to værkers tematiseringer af krop og identitet og overvej baggrund for det.