Kreativ øvelse i at skrive fiktion

Der er mange eksempler på, at forfattere op gennem litteraturhistorien er blevet inspireret af et kunstværk til at skrive en fortælling.

Inspirationen kan udfolde sig på vidt forskellige måder, og ingen er hverken rigtige eller forkerte.  I denne kreative øvelse skal I prøve at skrive fiktion med inspiration fra et bestemt kunstværk, nemlig det af HuskMitNavns vægmalerier, som viser en dreng i færd med at skrive en ligning på væggen.

Fag

Dansk
Brobygning

Område

Område
Kreative øvelser

Kunstnere

HuskMitNavn
Ligningen på væggen

Begynd med at snakke med din makker om den ligning, som drengen netop har skrevet direkte på en af skolens vægge. I fysik er E = mc² en vigtig og velkendt ligning, som fastslår, at der er en ækvivalens mellem energi (E) og masse (m), som er ligefrem proportional med kvadratet af lysets hastighed i vakuum (c²). Prøv at skifte ligningen ud med en anden ligning eller et udsagn eller udtryk, som man ofte ser som graffiti rundt omkring på vægge. Overvej sammen, hvordan det ændrer situation og betydning i billedet. Tror I, at der er en særlig mening med, at HuskMitNavn har valgt netop denne ligning som element i sit vægmaleri?

Grebet på fersk gerning - men af hvem?

Fortsæt med at beskrive drengens ansigtsudtryk og kropssprog. Hvilket indtryk får I af drengens reaktion?
Vælg på skift en person, som I forestiller jer står bag drengen, og fortæl til din makker, hvad der sker, hvis det fx er

  • hans fysiklærer
  • skolens rektor
  • pedellen
  • en klassekammerat
  • en 3g’er
  • klassens pæne pige, som han er hemmeligt forelsket i
Skriv en historie, som vægmaleriet kunne være en illustration til

Slut af med at skrive en kort fortælling med tre benspænd:

  • drengen og en af de personer, som I har prøvet af under trin B, er de eneste personer
  • ligningen skal indgå, men I bestemmer selv, om det betyder noget, at det er netop denne ligning
  • fortællingen skal ligesom billedet starte in medias res

Bestem jer for, hvilke af fiktionsskrivningens virkemidler, I vil bruge helt bevidst i udformning af fortællingen, fx valg af fortællerrolle, fremstillingsformer, sproglige og stilistiske virkemidler.

Læs jeres fortællinger op for 4-5 andre grupper eller hele klassen og diskuter ligheder og forskelle mellem jeres fortællinger om billedets situation, person og stemning. Hvilke virkemidler, som I kender fra fiktion, har I brugt i fortællingerne?