Kortprosa

En kreativ øvelse i at skrive fiktion med inspiration fra et kunstværk.

I opgaven skal I eksperimentere med kortprosa-genren, og inspirationen skal hentes fra Jørgen Haugen Sørensens tre hvide relieffer med titlerne Flertallet, Flokkene I, Flokkene II. Her lader kunstneren skitseagtige mennesker i forskellige formationer antyde fortælling og tema, men der er ingen detaljer og individualisering af mennesker og miljø. Dermed pirrer reliefferne beskuerens fantasi og lægger op til medfortælling og -fortolkning.

Fag

Dansk

Område

Område
Kreative øvelser

Kunstnere

Jørgen Haugen Sørensen
Eksempler på kortprosa

Begynd med at læse 3-5 eksempler på kortprosa op i klassen. Det kan fx være Peter Seebergs ”Damerne”, ”En tilpas meningsløshed”, ”Godt nok” (alle fra Halvdelen af natten, 1997), Peter Adolphsens ”Ved Højer Sluse” (fra Små historier 2, 1996) , Helle Helles ”Syltning” (fra Biler og dyr, 2000). Fordel dem mellem jer i grupper og lav en analyse og fortolkning, hvor I bl.a. lægger mærke til, om forfatteren

  •  leger med læserforventning
  • leger med sproget
  • veksler mellem abstrakt og konkret
  • kommer frem til en humoristisk eller eksistentiel pointe.

Skriv gruppens resultater i stikord op på tavlen eller i et fællesdokument.

Tip

I kan læse om kortprosa i forhold til novelle her: https://dansksiderne.dk/index.php?id=3479.
I kan hente råd om at skrive kortprosa her: https://www.dagens.dk/kortprosa

Hurtigskrivning med inspiration i Jørgen Haugen Sørensens relieffer Flokkene I, Flokkene II og Flertallet

Nu skal I finde Haugen Sørensens relieffer og se godt på dem.

  • Skriv individuelt hurtigskrivning om, hvad du ser på reliefferne og hvilke associationer, du får, mens du skriver. Skriv frit, uden selvcensur og uden pauser i 3 minutter. Hold en lille pause, mens du overvejer titlerne, og hvorvidt de tre relieffer er forbundne, fx kronologisk i et forløb, tematisk, motivisk. Noter dine tanker om det.
Skriv selv en kortprosatekst

Herefter skal I gå sammen i par og læse op eller fortælle hinanden, hvad I har skrevet og overvejet.

  • Skriv sammen en kortprosatekst, der giver liv til personer og handlinger i reliefferne. Forsøg også at lege med sprog og læserforventninger og/eller at veksle mellem abstrakt og konkret. Teksten må gerne have humor i samspil med en eksistentiel pointe.

Slut af med at læse nogle af teksterne op i klassen.