Komposition og farver

Når kunst bevæger sig helt væk fra genkendelige, figurative motiver, kan man tale om, at kunstneren bruger en abstrakt kunstnerisk strategi.

I den abstrakte kunst er der ikke fokus på kunstværkers betydning eller indhold, men i langt højere grad på form og de formelle virkemidler. Den abstrakte kunst eksperimenterer fx med materialer, farver, former og linjer og ved at gå helt tæt på kunstnerens eksperimenter og selv eksperimentere vil man kunne opnå en større forståelse for den abstrakte kunst og dens muligheder.

(Opgaven her har fire dele, men man kan evt. nøjes med at bruge de to eller tre første)
 

Fag

Billedkunst

Område

Område
Form

Kunstnere

Anna Sørensen
Hvordan bruger Anna Sørensen komposition og farver i sine værker og med hvilken virkning?

Gå ud i trapperummet og se på Anna Sørensens værker, både de keramiske objekter og de to malerier. Du skal ikke tale med nogen imens, og du skal give dig god tid til at observere både værkernes samlede udtryk og detaljer i linjer, former og farver.

Tag billeder af værkerne. Du skal både tage billeder af værkerne i deres helhed, og du skal zoome helt ind på detaljer af dem. Tag gerne mange billeder.

Læg billederne ind i et dokument på din computer, så du kan se flere udsnit af værkerne på skærmen på én gang.

Analyser værkernes komposition:

 • Er former og linjer statiske eller dynamiske?
 • Er former og linjer organiske eller geometriske?
 • Er det forskelligt på de forskellige detaljebilleder?

Analyser værkernes farver:

 • Er der tydelige farvekontraster eller farveklange i værkernes helhed?
 • Er der farvekontraster eller farveklange, der træder tydeligt frem, når man fokuserer på udsnit af værkerne?

Diskuter dine observationer med din gruppe eller din sidemakker:

 • Er det de samme ting, I har zoomet ind på i jeres billeder?
 • Er det de samme observationer, I har gjort om komposition og farver?
 • Hvad betyder komposition og farver for værkernes udtryk?
 • Hvad gør det ved jeres opfattelse af værkerne, at I nu har været helt tæt på dem og analyseret dem, frem for kun at se dem som helheder?

 

Hvordan kan man parafrasere et billede og gøre det til sit eget værk?

Vælg ét af de billeder, hvor du har zoomet ind på en detalje i Anna Sørensens værker. Det kan være ét, hvor du synes linjer og former er særligt smukke, grimme, underlige eller harmoniske.

Du skal nu tegne en parafrase over dette billede med oliekridt på et stykke tykt karton med målene 25 x 25 cm. En parafrase er en form for ”gendigtning” af et billedes form eller indhold, så du skal altså ikke kopiere billedet, men ændre på en eller flere faktorer i det:

 • Du kan gøre kompositionen mere eller mindre statisk/dynamisk eller organisk/geometrisk.
 • Du kan give det andre farvekontraster/farveklange.
 • Du kan tegne mønsteret op i gråtoner.
Hvordan kan et kunstværk udvikle sig, hvis man samarbejder om at skabe et nyt værk?

I har nu på holdet et antal små parafraser over detaljer i Anna Sørensens værker, som tilsammen skal blive til et nyt, stort værk.
I skal samarbejde om at skabe et nyt værk med en bevidst holdning til komposition og farver. I skal altså sammen overveje, hvordan stykkerne skal placeres i forhold til hinanden:

 • Skal farverne matche eller stå i kontrast til hinanden?
 • Skal dele der ligner hinanden sidde sammen eller spredt?
 • Skal evt. gråtonebilleder sidde sammen eller spredt?
 • Skal der være en udvikling fra statisk til dynamisk eller fra organisk til geometrisk hen over billedet?
 • Skal billedet overordnet fremstå harmonisk eller disharmonisk?

Når I er blevet enige om, hvordan det nye værk skal se ud, skal I sørge for at tage billeder af det og gemme både billeder og noter om jeres overvejelser i jeres portfolio.

 

Hvor langt væk fra udgangspunktet kan et værk udvikle sig gennem parafraseringer?

Udover at tage billeder af det store, fælles værk som helhed, skal du nu igen gå på jagt med dit kamera efter spændende detaljer i værket. Du kan zoome ind på dit eget eller andres felter og meget gerne på en smuk, underlig eller interessant overgang mellem to af de små felter. Det kan være et flot samspil, eller det kan være et voldsomt sammenstød i enten komposition eller farver.

Du skal nu male et nyt, abstrakt værk med akrylmaling ud fra et af dine nye fotos. Du må igen gerne lave en parafrase, men værket skal være inspireret af dit detaljefoto.

Du skal denne gang op i stor størrelse, og dit maleri skal være mindst 50 x 70 cm. Måske maler du på lærred….

….Eller måske maler I alle sammen igen på tykt karton, og når I er færdige, klipper I malerierne i stykker på 25 x 25 cm, vælger det bedste ud og gentager processen fra opgave C ☺

Tip

Undervejs i processen får I måske brug for inspiration til at se, hvordan andre kunstnere har arbejdet med det helt abstrakte motiv. I kan fx søge på disse kunstnere:

Wassily Kandinsky, Kazimir Malevitj, Katarzyna Kobro, Richard Mortensen, Ib Geertsen, Malene Landgreen, Lars Svanholm, Anette Harboe Flensburg, Ruth Campau, Piet Mondrian, Fransiska Clausen, Mette Winckelmann