Komposition

Værkets opbygning har afgørende betydning for, hvordan vi opfatter og fortolker det.

Billedets former og linjer og placeringen af de enkelte elementer giver os straks en fornemmelse af, hvad kunstneren ønsker at sætte fokus på. Ved at sætte fokus på værkets opbygning eller komposition, kan vi aflæse, om et billede er stillestående og statisk eller dynamisk og fuld af bevægelse, om billedet åbner sig mod beskueren eller lukker sig om sig selv, og endelig om billedet vil formidle ro, balance og harmoni eller skabe en følelse af uro og disharmoni hos beskueren. 

Fag

Billedkunst

Område

Område
Form

Kunstnere

HuskMitNavn
Komposition i HuskMitNavns værker

Gå i mindre grupper rundt og se de seks værker af HuskMitNavn på skolens gange. Når I står foran et værk, skal I fokusere på de kompositionslinjer, I kan se i værket.

 • Er det statiske (lodrette/vandrette) eller dynamiske (diagonale/bugtede) linjer, der er dominerende?
 • Åbner værket sig ud mod beskueren eller lukker det sig om sig selv?

 

Da figurerne på billederne er så store og er på væggen lige foran og helt tæt på jer, kan I bruge både jeres øjne og jeres kroppe, når I undersøger dette:

 • Marker med store armbevægelser i luften foran motiverne, hvilke linjer I ser.
 • Stå i de samme positioner som figurerne på billederne for at mærke på jeres krop, om bevægelserne føles statiske eller dynamiske.
 • Diskuter hvilken betydning kompositionen har for jeres opfattelse af værkerne og deres motiv.

 

Tag billeder af både værkerne og jeres bevægelser foran værkerne, også gerne film. Gem billederne i jeres portfolio, indtegn evt. hjælpelinjer på dem og tag noter, så I kan fastholde jeres iagttagelser.

 

Undersøgelse af kompositionens betydning i kunstværker

Start jeres undersøgelse med at finde 3 eksempler på værker fra forskellige perioder i kunsthistorien, som bruger forskellige kompositionsprincipper (fx statisk/dynamisk, åben/lukket). Det kan være billeder, I allerede har brugt i undervisningen, billeder fra dette site eller billeder fra nedenstående søgetips (se Tip). 

Sammenlign dem med jeres iagttagelser fra HuskMitNavns billeder og diskuter, hvordan kompositionen påvirker jeres oplevelse og fortolkning af billedernes motiver. Gem alle billeder og tag noter i jeres portfolio.

 

Tip

Du kan eventuelt hente inspiration til diskussionen ved at sammenstille:

 • Statiske kompositioner som fx Frants Henningsens Forladt. Dog ej af venner i nøden fra 1888 eller Michael Kviums Blind end painting fra 1997
 • Dynamiske kompositioner som fx Nicolai Abraham Abildgaards Ærkeenglen Mikael og Satan strides om Moses' afsjælede legeme fra ca. 1782, J.F. Willumsens To bretagnekoner skilles efter en passiar fra 1890, Berit Heggenhougen-Jensens Succubus jagter ilden II fra 1982 eller Martin Bigums Gejst fra 2016-17
 • Åbne kompositioner som fx Max Beckmanns Die Nacht fra 1918-19, Eske Kaths Hurricane party fra 2006 eller Trine Boesens Uro fra 2014 
 • Lukkede kompositioner som fx Vilhelm Hammershøis Dobbeltportræt, kunstneren og hans hustru fra 1898 eller Kirsten Justesens Melting i Time  #4 fra 2002
Parafrase over HuskMitNavn

Undersøg derefter i praksis, hvilken betydning kompositionen kan have for oplevelsen af et værk:

Vælg et af HuskMitNavns værker og tegn med blyant eller farvekridt en eller flere skitseparafraser af det, hvor du afprøver, hvordan værket ville have virket, hvis det havde haft helt andre kompositionsprincipper:

 • Hvis personerne i motivet virker dynamiske, kan du gøre dem statiske ved at lade dem følge lodrette og vandrette linjer.
 • Hvis personerne i motivet virker statiske, kan du gøre dem dynamiske ved at lade dem følge diagonale eller bugtede linjer.
 • Hvis motivet lukker sig om sig selv, kan du flytte og dreje på personerne, så de åbner sig mod beskueren.
 • Hvis motivet er åbent, kan du ændre personernes kropsholdning eller blikretning, så værket lukker sig om sig selv.

Parafrasen kan til sidst danne baggrund for et maleri, hvor du enten stadig kan tage udgangspunkt i det oprindelige værk eller bevæge dig helt væk fra det og vælge dit eget motiv, men hele tiden forholder dig til værkets komposition og hvilken betydning, kompositionen har for værkets udtryk.