Komposition

Værkets opbygningen har afgørende betydning for, hvordan vi opfatter og fortolker det.

Billedets former og linjer og placeringen af de enkelte elementer giver os straks en fornemmelse af, hvad kunstneren ønsker at sætte fokus på. Ved at sætte fokus på værkets opbygning eller komposition, kan vi aflæse, om et billede er stillestående og statisk eller dynamisk og fuld af bevægelse, om billedet åbner sig mod beskueren eller lukker sig om sig selv, og endelig om billedet vil formidle ro, balance og harmoni eller skabe en følelse af uro og disharmoni hos beskueren.

Fag

Billedkunst

Område

Område
Form

Kunstnere

Martin Bigum
Kathrine Ærtebjerg
Julie Nord
Jesper Christiansen
Komposition i udsmykningen

I den første del af opgaven skal du arbejde alene og gøre dig dine egne iagttagelser.

Vælg et værk af Martin Bigum, som du vil arbejde med. Start med at se godt på værket, stå der gerne et par minutter, hvor du fokuserer på din oplevelse af de linjer og former, som sammen danner værkets komposition.

 • Hvilke kompositionslinjer eller figurer er dominerende i værket?
 • Er værket statisk eller dynamisk? Er det åbent eller lukket? Er det harmonisk eller disharmonisk?

Gå en runde ved værkerne af Julie Nord, Kathrine Ærtebjerg og Jesper Christiansen. Vælg ét værk, hvor kunstneren har brugt andre linjer og figurer og derved skabt et værk som er modsat det første i forhold til statisk/dynamisk.

 • Overvej, hvordan begge kunstnere bruger kompositionen til at understege værkernes tema, stemning eller fortælling.
 • Tag noter og billeder af begge værker, så du senere kan indtegne hjælpelinjer, der viser det særlige ved kompositionen i værkerne digitalt.
Beskuerens oplevelse

Læg billederne af dine to værker ind på din computer og indtegn hjælpelinjer og øvrige iagttagelser om komposition, så du kan fastholde dine iagttagelser i din portfolio. 

 • Vis og forklar værkerne og dine iagttagelser til din gruppe eller sidemakker.
 • Diskutér i gruppen, hvad kompositionen betyder for et værk og det tema kunstneren gerne vil udtrykke sig om i værket.
Tip

Du kan eventuelt hente inspiration til diskussionen ved at sammenstille:

 • Statiske kompositioner som fx Frants Henningsens ’Forladt. Dog ej af venner i nøden’ fra 1888
 • Dynamiske kompositioner som fx Nicolai Abraham Abildgaards ’Ærkeenglen Mikael og Satan strides om Moses’ afsjælede legeme’ fra ca. 1782
 • Åbne kompositioner som fx Eske Kaths ’Hurricane party’ fra 2006
 • Lukkede kompositioner som fx Vilhelm Hammershøis ’Dobbeltportræt, kunstneren og hans hustru’ fra 1898
Ændring af komposition

Til sidst skal du undersøge, hvordan dine valgte værker ville have virket, hvis de havde haft en anden komposition. Vælg ét af værkerne og lav en skitse-parafrase over det med blyant, farvekridt eller farveblyanter.

 • Hvis værket er dynamisk, kan du tegne den eller de væsentligste figurer eller personer i det statisk ved at bruge lodrette og vandrette linjer.
 • Er værket statisk, kan du tegne den eller de væsentligste figurer eller personer i det dynamiske ved at bruge diagonale eller bugtede linjer.
 • Skildrer værket et lukket motiv, kan du flytte og dreje på figurer, så de åbner sig mod beskueren.
 • Hvis værket har et åbent motiv, kan du ændre figurernes kropsholdning eller blikretning, så værket lukker sig om sig selv.

Undervejs i arbejdet med parafrasen kan du evt. lave mindre skitser af et helt simpelt motiv, hvor du undersøger effekten af forskellige linjer og figurer, som skaber statisk/dynamisk eller åben/lukket komposition.

Husk at forholde dig til kompositionens virkning både i det oprindelige værk og i din parafrase. Skriv i din portfolio noter til, hvad du gør, og hvordan det virker.