Kommunikationsanalyse

Denne øvelse har fokus på at udtrykke sig om kendte og almene emner på et fremmedsprog.

To af HuskMitNavns vægmalerier på Høng Gymnasium skal bruges, nemlig maleriet på væggen ind til kantinen (pige med computer) og på endevæggen i kantinen (elev og lærer). Begge malerier handler om, hvem eller hvad der bestemmer.

Fag

Sprogfag

Område

Område
Sprog og stil

Kunstnere

HuskMitNavn
Budskab og kommunikationsform

Start med at dele klassen i to. Den ene halvdel skal i mindre grupper arbejde med ”pige og computer”, mens den anden halvdel i mindre grupper arbejder med ”elev og lærer”. I de mindre grupper skal I lave en enkel kommunikationsanalyse af jeres vægmaleri med

  • afsender
  • budskab
  • kanal/medium
  • modtager.

Brug den kommunikationsmodel, som I kender fra undervisningen, eller se under Tip. Skriv korte sætninger til hvert punkt på fremmedsproget. Udvid jeres ordforråd – slå relevante gloser op. Formuler også en sætning, som lægger op til en diskussion om budskabet og/eller kommunikationsform.

Oplæg til diskussion – kommunikativ træning

Herefter skal I sætte jer sammen med en anden gruppe med samme vægmaleri. Fremlæg efter tur jeres kommunikationsanalyser og oplæg til diskussion. Den lyttende gruppe kommenterer, stiller spørgsmål, giver svar. Er I enige? Er budskabet klart? Relevant for modtagerne? Aktuelt?  Hvis I har mod på det, kan I gentage – nu med en gruppe med det andet vægmaleri.

Kommunikativ træning - fortsat

Til sidst skal I vælge (eller trække lod om) to grupper med hver sit vægmaleri, som skal fremlægge for hele klassen, hvad diskussionen under trin B handlede om. Publikum bidrager med to kommentarer pr. person.