Køn og identitet

Hvem er jeg? Og hvad er det, der kendetegner netop mig og adskiller mig fra alle andre?

De spørgsmål arbejder vi med livet igennem, men særligt i ungdommen er de relevante. For det er her, vi grundlægger vores personlige og sociale identitet, og det er i disse år, vi træffer en række beslutninger, der får betydning for, hvordan vi kommer til at leve vores liv.
 

Fag

Dansk
Sprogfag
Flerfaglige temaer

Område

Område
Identitet
Tema

Kunstnere

Kathrine Ærtebjerg
Julie Nord
Jesper Christiansen
Martin Bigum
Kønsspecifik internetsøgning
  • Start med i grupper at lave en hurtig googlesøgning på “kvindelig kunstner” og “mandlig kunstner”, og undersøg, om der er forskel på antal hits og kunstart, der knytter sig til kønnene. Ser I et mønster i forskellen? Hvorfor er der mon en forskel?
  • Undersøg i en ordbog, hvad det engelske ord “man” betyder, og sammenlign med betydningen af ordet “woman”. Brug fx ordbogen.com
  • Diskuter om man ud fra opslagene i ordbogen kan udlede en forklaring på resultaterne af jeres googlesøgning om henholdsvis mandlige og kvindelige kunstnere.

 

Laver kvinder feminin kunst og mænd maskulin kunst?
  • Fortsæt i gruppen med at vælge ét værk af enten Martin Bigum eller Jesper Christiansen. Og vælg også ét værk af enten Kathrine Ærtebjerg eller Julie Nord.
  • Betragt de to valgte værker, og diskuter undervejs, om de i form eller indhold på nogen måde kan siges at have enten maskuline eller feminine træk.

 

Køn til diskussion
  • Til sidst vælger I et værk, som I vil analysere og fortolke nærmere med fokus på kønsaspektet. Overvej, hvorvidt køn spiller en rolle for kunstneren.
  • Sæt analyse og overvejelser i relation til temaet køn i en skønlitterær tekst af en forfatter, som I har læst. Hold et mundtligt oplæg i klassen (evt. matrixgrupper).