Kender du typen?

Denne kreative øvelse kan fx bruges i forbindelse med personkarakteristik i analysearbejde eller som generel træning af ”skrive- og talemusklen”.

Øvelsen tager kun ca.15 minutter, og der er ikke noget krav om et færdigt og perfekt produkt.

Fag

Sprogfag

Område

Område
Kreative øvelser

Kunstnere

Gudrun Hasle
Jesper Rasmussen
Cai Ulrich von Platen
10 ting, som en person på et af kunstværkerne ejer

Du skal starte med at vælge et af de kunstværker på gymnasiet, der viser en person, eller hvor et personnavn indgår i titlen. Det kan fx være

  • Cai Ulrich von Platens billede Uden titel - vælg en af personerne
  • Jette Gejl Kristensens fotos Kristas termokande, Kristas vase, Ernas uro - vælg en af titelpersonerne
  • Gudrun Hasles broderede billeder Blood Circuit og  Beldin a humen - vælg ét af dem
  • Knud Oddes maleri The Hondells  - vælg én af personerne
  • Gunnar Westmanns skulptur Skjorten - vælg én af personerne.

Skriv på dit fremmedsprog en liste med 10-15 ting, som du forestiller dig din person har (i lommen, i tasken, derhjemme, bag ryggen…). Skriv, hvad der falder dig ind, kunne passe til personen på billedet/i titlen, men gerne en blanding af almindelige/specielle, store/små ting.

At karakterisere en person ud fra de ting, personen ejer

Herefter finder du sammen med en makker, der har valgt et andet billede.

Fortæl/læs op hvad der står på listen. Måske kan I tilføje et par ting til hinandens liste? Snak sammen om (på fremmedsproget naturligvis), hvad der karakteriserer de to personer, som ifølge jer ejer disse 10-15 ting.

Fortsæt individuelt med at beskrive en vigtig begivenhed fra “din egen” persons liv (stikord eller fulde sætninger)

Find til sidst på personens største hemmelighed.

Hvad har du opdaget om din person under skrivningen?

Som afslutning på øvelsen skal du fortælle eller læse op for din makker, hvad du har opdaget om din person gennem personens ting, vigtig begivenhed og største hemmelighed.