Indre og ydre verden

Grænselandet mellem indre og ydre verdener er et tema, som går igen i flere af kunstnernes værker.

Fag

Dansk
Flerfaglige temaer

Område

Område
Indre og ydre verden
Tema

Kunstnere

Jesper Christiansen
Julie Nord
Kathrine Ærtebjerg
Martin Bigum
Samtale om kunstnernes tematisering af indre og ydre verden
  • Begynd med i smågrupper på 2-3 personer at vælge et eller to værker, som siger jer noget, fordi de forholder sig til indre og ydre verdener på en måde, der vækker jeres interesse.

Det kan fx være forholdet mellem fantasi og virkelighed, drøm og vågen tilstand, personlig erindring og historien eller det åbenlyse over for det hemmelige.

  • Overvej sammen, med hvilke virkemidler kunstneren har tematiseret ydre/indre.

Det kan være formelle virkemidler som komposition, rum, farve, lys.

Eller det kan være indholdselementer, fx genstande og symboler, ansigtsudtryk, kropsholdninger eller relationer mellem personer.

Omsætning til skriftlig analyse og fortolkning
  • Skriv derefter individuelt en analyse og fortolkning af værket, hvor du fokuserer på, hvordan temaet ”indre og ydre verdener" kommer til udtryk.