Indre og ydre verden

Som mennesker eksisterer vi alle i en ydre, fysisk verden. Det er her vi lever.

Men hvordan vi lever, og måden vi handler på, er defineret af en række faktorer som alder, køn, beskæftigelse, bopæl osv. Ud over den fysiske og konkrete virkelighed, som vi deler med hinanden, har vi alle samtidig en indre verden, der er helt vores egen. Det er her vores tanker, følelser, idéer, drømme, frygt og håb bevæger sig. Nogle gange i takt med den ydre verden, og andre gange forvirrende og kaotisk på tværs af den. Grænselandet mellem den ydre og indre verden er et tema, som mange kunstnere arbejder med, fortolker og tegner vidt forskellige billeder af.

Fag

Billedkunst
Flerfaglige temaer

Område

Område
Indre og ydre verden
Indhold

Kunstnere

Julie Nord
Martin Bigum
Kathrine Ærtebjerg
Jesper Christiansen
Indre og ydre verden i udsmykningen

Katrine Ærtebjerg, Martin Bigum, Julie Nord og Jesper Christiansens værker er vidt forskellige, men forholder sig på hver deres måde til menneskets indre og ydre verden.

I den første del af opgaven skal du arbejde alene og gøre dig dine egne iagttagelser.

 • Gå en runde ved værkerne, og vælg et eller to, som skitserer en indre og en ydre verden på en måde, som du kan relatere til. Det kan være, at du har det ligesom personen på værket, at du er grebet af den stemning, som værkets former og farver skaber. Eller at værket fortæller en historie om en indre og ydre verden, som du ikke kan genkende.

Overvej med hvilke virkemidler, kunstneren har tematiseret den indre og ydre verden: 

 • Formelle virkemidler som rum, farve eller komposition
 • Symboler, enten nogen du kender, eller nogen du selv kommer med en fortolkning af
 • Personer med ansigtsudtryk, påklædning, kropsholdninger eller relationer imellem sig
 • En konkret, en problematiserende eller en mere drømmende eller uvirkelig tilgang

Tag billeder af værkerne, så du senere kan markere dine iagttagelser på dem digitalt.

Beskuerens oplevelse

Læg nu billederne af dine to værker ind på din computer og marker dine overvejelser om virkemidler, symboler, ansigtsudtryk osv. på dem med fx pile, cirkler eller tekst for at fastholde dine iagttagelser i din portfolio.

 • Vis, og forklar værkerne og dine iagttagelser til din gruppe eller sidemakker.
 • Diskuter i gruppen, hvilke forskelle der er på de værker, I har valgt, og hvorfor forskellige værker taler til jer.
 • Diskuter også hvad det er, kunst kan, som andre medier ikke kan, når den beskæftiger sig med fx meget personlige emner.
Tip

Du kan eventuelt hente inspiration til jeres diskussion ved at se, hvordan forskellige kunstnere arbejder med at skildre indre og ydre verdener.

 • Katrine Ærtebjergs malerier ’Hun havde tit fået at vide hun var en blomst. Hun følte sig ikke som sådan’, ’Udvendig, indvendig) og ’Bevægelse, forandring’ fra 2003-2005
 • Bodil Bechs digt ’Skriget’ fra 1934
 • Vita Andersens digt ’Hun ser godt ud’ fra 1977
 • Gustav Munch-Petersens digt ’Det underste land’ fra 1933
Indre og ydre verden i dit eget værk

Til sidst skal du bruge dine iagttagelser af kunstnernes værker som afsæt for, hvordan du selv vil skabe et værk om din egen indre og ydre verden:

 • Skal det have et grafisk udtryk og et ansigt som hos Julie Nord? Skal farverne være i centrum som hos Kathrine Ærtebjerg? Skal det bygge på rum og omgivelser som hos Jesper Christiansen, eller indeholde referencer til din historie og dit liv som i Martin Bigums ”Mindeland”?
 • Skal dit værk på en konkret måde vise to forskellige verdener eller abstrakt vise to forskellige stemninger?
 • Skal værket have et ”facit” eller være åbent for fortolkning?

Vælg materialer og udtryksform og skab ud fra dine overvejelser et værk, som udtrykker den måde du selv – eller mennesker generelt – forholder sig til deres indre og ydre verden.

Overvej undervejs i dit arbejde med værket, hvad du kan udtrykke i den kunstneriske proces, som du ikke ville kunne udtrykke på andre måder.

Skriv i din portfolio noter til, hvad du gør, og hvordan det virker.