Identitet

Hvem er jeg? Og hvad er det, der kendetegner netop mig og adskiller mig fra alle andre?

De spørgsmål arbejder vi med livet igennem, men særligt i ungdommen er de relevante.For det er her vi grundlægger vores personlige og sociale identitet, og det er i disse år vi træffer en række beslutninger, der får betydning for, hvordan vi kommer til at leve vores liv. Måske afprøver du i løbet af ungdommen forskellige identiteter. Og måske oplever du til tider konflikter mellem de forskellige identiteter, du påtager dig i forskellige sammenhænge. Identitet er et gennemgående tema for mange kunstnere. Og selvom kunsten ikke giver nogle svar og retningslinjer, kan den måske være med til at afspejle dine følelser og tanker eller åbne for nye refleksioner. 

Fag

Billedkunst
Flerfaglige temaer

Område

Område
Identitet
Indhold

Kunstnere

Martin Bigum
Jesper Christiansen
Julie Nord
Kathrine Ærtebjerg
Identitet i udsmykningen

Bigum, Christiansen, Nord og Ærtebjergs udsmykninger er meget forskellige, men de har hver især skabt værker, som kan fortolkes til at have identitet som tema.

I den første del af opgaven skal du arbejde alene og gøre dig dine egne iagttagelser. Gå en runde mellem alle værkerne, og vælg et eller to værker, som forholder sig til identitet på en måde, du kan relatere til. Det kan være, at du føler, du har det ligesom personen på værket, eller at du genkender den følelse, værkets farver og former udtrykker. Eller det kan være, at værket vækker din nysgerrighed, fordi det fortæller en historie, du slet ikke kan genkende.

Overvej med hvilke virkemidler kunstneren har tematiseret identitet:

 • Formelle virkemidler som rum, farve eller komposition?
 • Symboler - enten nogen du kender, eller nogen du selv fortolker?
 • Personer med ansigtsudtryk, påklædning, kropsholdninger eller relationer imellem sig?
 • En konkret, en problematiserende eller en mere drømmende eller uvirkelig tilgang?

Tag noter og tag billeder af værkerne, så du senere kan markere dine iagttagelser på dem digitalt.

Beskuerens oplevelse

Læg nu billederne af dine to værker ind på din computer og marker på dem, hvilke iagttagelser, du har gjort om virkemidler, symboler, ansigtsudtryk osv. med fx pile, cirkler eller tekst.

 • Vis og forklar værkerne og dine iagttagelser til din gruppe eller sidemakker.
 • Diskuter i gruppen, hvilke forskelle der er på de værker, I har valgt og hvorfor forskellige værker taler til jer. Kom ind på, om det fx er farver, symbolik, personer, landskaber eller noget helt andet I fascineres af?
 • Diskuter hvad det er, kunst kan, som andre medier ikke kan, når den beskæftiger sig med et emne, som vi ofte tænker over eller læser, ser film, hører musik og snakker med hinanden om.
Tip

Du kan eventuelt hente inspiration til diskussionen ved at se, hvordan forskellige kunstnere på mere eller mindre konkret og abstrakt vis behandler temaet identitet.

 • Se fx Ernst Ludwig Kirchners ’Dobbelt selvportræt’ fra 1914 og René Magrittes ’Not to be reproduced’ fra 1937
 • Frida Kahlos ’Self-Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird’ fra 1940
 • Cindy Shermans leg med identitet, når hun portrætterer sig selv vi forskellige roller og sindsstemninger
 • Shadi Ghadirians ’Like Everyday’ fra 2001 om kvinderoller og synet på kvinder
 • Lilibeth Cuenca Rasmussens ’Absolute Exotic, som forholder sig til identitet og racisme
 • Peter Lands siddende mand (uden titel) fra 2003, der udforsker mandens rolle i forbindelse med bl.a. ensomhed og kontroltab
Identitet i dit eget værk

Til sidst skal du bruge dine iagttagelser af kunstnernes værker som afsæt for, hvordan du selv vil skabe et værk om din egen identitet.

 • Skal det have et grafisk udtryk og et ansigt som hos Julie Nord? Skal farverne være i centrum som hos Kathrine Ærtebjerg? Skal det bygge på rum og omgivelser som hos Jesper Christiansen, eller skal det indeholde referencer til din historie og dit liv som i Martin Bigums ”Mindeland”?
 • Skal der være symboler, eller skal værket mest udtrykke en stemning?
 • Skal værket vise, hvordan du er, eller hvordan du ønsker at være? Skal værket skjule din identitet? Eller decideret vise din skjulte bagside?
 • Skal værket have et ”facit”, eller skal det være åbent for fortolkning?

Vælg materialer og udtryksform, og skab ud fra dine overvejelser et værk, som udtrykker (eller skjuler) din identitet.

Overvej undervejs i dit arbejde med værket, hvad du kan udtrykke i den kunstneriske proces, som du ikke ville kunne udtrykke på andre måder.

Skriv i din portfolio noter til, hvad du gør, og hvordan det virker. 

Tip

Billedkunsten er langt fra ene om at arbejde med temaet identitet. Lyrikken er en af de kunstformer, som i høj grad beskæftiger sig med temaet identitet:

 • Michael Strunges ’Livets hastighed’ fra 1978
 • Caspar Erics digt ’Nike’ fra 2015
 • Dan Turells ’Det er ikke let’ fra 1979
 • Kirsten Hammans ’Jeg civiliserer mig om morgenen’ fra 1991
 • Katinkas ’Idioter’ fra 2016
 • Lone Hørslevs ’Man kan ikke få en anden til at male sit selvportræt’ fra 2008