Hyggeligt eller “unheimlich”

“Øst, vest, hjemme bedst” siger man jo og mener dermed, at hjemmet er det sted, hvor man føler sig tryg.

Hjemmet er udgangspunktet for vores liv, den trygge base, det kendte,  og mange forbinder også begrebet hygge med hjemmet. I litteratur - bl.a. eventyr og dannelsesroman - danner “hjemme” det første trygge udgangspunkt for heltens rejse “ude” i verden med prøvelser og farer, som helten skal igennem for at modnes og vende “hjem” til sit andet, voksne hjem. I Biedermeier-litteraturen skildres det trygge, hyggelige, borgerlige hjem som en oase i en farlig og urolig verden, men i andre perioder har litteraturen og kunsten problematiseret hjemmet som det ideelle og trygge sted for individet og har i stedet sat fokus på at afsløre det begrænsende, det, der skjules under den perfekte overflade, fortrængningerne. Nogle gange bevæger litteraturen og kunsten sig et sted imellem de to poler, og det er måske ikke åbenlyst, om et værk er entydigt hyggeligt eller uhyggeligt, og vi kan så med et begreb fra psykoanalytikeren Sigmund Freud tale om ”das Unheimliche” i kunsten og litteraturen.

Fag

Dansk
Flerfaglige temaer

Område

Område
Das Unheimliche
Kreative øvelser

Kunstnere

Jesper Rasmussen
Cai Ulrich von Platen
Gudrun Hasle
Julie Nord
Hvordan føles hjemlig hygge - og hvordan ser det ud?

Start med at arbejde sammen to og to. Undersøg hvad I forbinder med et hjem og med hjemlig hygge ved at lave følgende opgaver:

  • Skriv individuelt hurtigskrivning, hvor I på ét minut skriver alt det positive og hyggelige, I kan komme i tanker om ved jeres eget hjem, derefter en barndomsvens hjem og til sidst jeres bedsteforældres hjem. Fortæl eller læs op for hinanden.
  • Lav fælles en collage med udklip fra fra blade /nettet med alt, hvad der definerer et hyggeligt hjem. Forsyn collagen med nøgleord, hæng alle collagerne op på en opslagstavle eller bred dem ud på bordene i klassen. Eller I kan vælge at lave fælles tegning eller en lille video om det. Diskuter “hyggeligt” og modsætningen “uhyggeligt”, mens I ser på collagerne/videoerne/tegningerne.
Hvad er ”das Unheimliche”?

Undersøg derefter hvad der ligger i psykoanalytikeren Sigmund Freuds teori om ”das Unheimliche”, som man bruger inden for både kunst og litteratur til at beskrive det, der både virker hjemligt og skræmmende på én gang.

Hvor kan man se ”das Unheimliche” i kunsten?

I skal nu ud i skolens fællesrum og gangarealer efter kunstværker, som I synes indeholder elementer af “das Unheimliche”. Her skal I finde værker af Jesper Rasmussen, Jette Gejl Kristensen, Julie Nord og Cai Ulrich von Platen, og måske kommer I også forbi andre værker på skolen, som I synes viser “das Unheimliche”.

Diskuter undervejs, hvilke elementer i værkerne der skaber stemningen af “das Unheimliche”. Vælg det billede, som siger jer mest i forhold til “das Unheimliche”.

 

Hvordan føles das “Unheimliche”, og hvordan ser det ud?

Skriv hurtigskrivning (individuelt) ud fra spørgsmålene her: Hvad ser du på billedet, bl.a. genstande, personer eller fravær af personer, farver? Hvilken stemning fornemmer du? Hvad er det “unheimliche” i billedet?

Fortæl eller læs op for hinanden i par.

Sammenlign med hurtigskrivningen og collagen fra trin A. Kunne jeres hurtigskrivninger og billedet give stof til en fiktionstekst? Eller en boligannonce? Eller et postkort/rejsebeskrivelse? Måske kommer I til at tænke på tekster, I har læst, eller film I har set?

Lav en fælles brainstorm over noveller, digte eller andre teksttyper, som udspiller sig i omgivelser, som minder om dem i det valgte billede. Vælg en af teksterne og lav en kort analyse, som passer til den genre, som I vil skrive i.

Skriv en tekst om….

Skriv en tekst (fiktion eller non-fiktion), som det billede, I har valgt, kunne være en illustration til.

Skriv i samme genre som den, I har lavet en analyse af (novelle, digt, kortprosa, boligannonce e.l.).

Fordel jer i matrix-grupper eller gå sammen med 1-2 andre grupper, fremlæg kort jeres inspiration i billede og tekst og læs jeres egen tekst op.