Hvad skal vi med kunst i hverdagen?

En kommentar (også kaldet en klumme) er læserens mulighed for at komme til orde i en avis (analog eller online).

Kriterier for at få sit debatindlæg optaget/trykt varierer alt efter det pågældende medies standard. I et seriøst medie skal kommentaren være saglig, formuleret i et sobert sprog, være båret af argumenter, have almen interesse, og der må gerne være skarpe holdninger. I denne opgave skal din klumme handle om, hvad vi skal med kunst i hverdagen.

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

Gudrun Hasle
Jesper Rasmussen
Cai Ulrich von Platen
Oplev, skriv, observer, spørg om rum og kunst i hverdagen

Begynd med at gå sammen i grupper og fordel mellem jer de fællesrum på Grenaa Gymnasium, der er udsmykket af kunstnere: ‘værestederne’ rundt om Egegården, forhallen, kantinen, læsesalen, forhal i den nye fløj.

Nu skal I individuelt skrive hurtigskrivning (2 minutter) om, hvordan I oplever rum og kunst lige her og nu, og hvordan I oplever det i dagligdagen. 

Del med hinanden i smågrupper (læs op eller fortæl) og gem til senere brug. Hvis der er andre elever i rummet end jeres gruppe, så brug ca. 5 minutter på at observere, hvordan de opfører sig rummet:

Hvad er de primært optaget af? Hvordan sidder de i forhold til kunstværkerne? Spørg dem, om de har bemærket kunsten, hvad de synes om den.

Diskuter i gruppen, hvad man skal med kunst i hverdagen ud fra jeres egne og evt. de andre elevers oplevelser.

Undersøg hvad andre tænker om kunsten

Herefter skal I finde ud af, hvad andre tænker om værkerne i “jeres” rum på skolen, det kan fx være kunstneren selv, skolens kunstudvalg eller ledelse (spørg et eller flere af medlemmerne!). 

Diskuter i smågrupper og skriv med egne ord og formuleringer, hvad de andres tanker går ud på. Det skal bruges i opgavens trin C.

Skriv en kommentar til skolens årsskrift, hjemmeside/facebook eller skoleblad

Brug jeres hurtigskrivning, observationer, eventuelle svar fra andre elever og de andres tanker (trin B) til en kommentar, der har skolens elever, personale og/eller pårørende som primær modtagergruppe. Læreren/klassen har på forhånd valgt en bestemt modtagergruppe og et medie. Eller grupperne vælger selv, hvilket medie, kommentaren skal bringes i.

Alle indlæg samles, diskuteres på klassen og finpudses, inden de sendes ind til den relevante redaktør.