Hvad skal vi med kunst i hverdagen?

En kommentar er læserens mulighed for at komme til orde i en avis (analog eller online), fx om hvad vi skal med kunst i hverdagen.

Kriterier for at få sit debatindlæg optaget/trykt varierer alt efter det pågældende medies standard. I et seriøst medie skal kommentaren være saglig, formuleret i et sobert sprog, være båret af argumenter, have almen interesse, og der må gerne være skarpe holdninger.

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

Asmund Havsteen-Mikkelsen
Malene Landgreen
Mette Winckelmann
Dan Sterup-Hansen
Oplev, skriv, observer, spørg om rum og kunst i hverdagen

Begynd med at gå sammen i grupper og fordele mellem jer de fællesrum på Nyborg Gymnasium, der er udsmykket af én kunstner: Malene Landgreen i Multihallen, Mette Winckelmann i Auditoriet, Asmund Havsteen-Mikkelsen i Science-bygningen, Dan Sterup-Hansen i elevkantinen, Thomas Struth i forbindelsesgangen ind til studieområdet.

  • Nu skal I individuelt skrive hurtigskrivning (2 minutter) om, hvordan I oplever rum og kunst lige her og nu, og hvordan I oplever det i dagligdagen.
  • Del med hinanden i smågrupper (læs op eller fortæl) og gem til senere brug. Hvis der er andre elever i rummet end jeres gruppe, så brug ca. 5 minutter på at observere, hvordan de gebærder sig rummet: Hvad er de primært optaget af? Hvordan sidder de i forhold til kunstværkerne? Spørg dem, om de har bemærket kunsten, hvad de synes om den. Diskuter i gruppen, hvad man skal med kunst i hverdagen ud fra jeres egne og evt. de andre elevers oplevelser.
Undersøg hvad kunstneren tænker

Herefter skal I finde ud af, hvad kunstneren selv tænker om sine værker på skolen ved hjælp af filmene på sitet. 

Diskuter i smågrupper og skriv med egne ord og i hele sætninger, hvad kunstnerens tanker går ud på. Det skal bruges i opgavens trin C.

Skriv en kommentar til skolens årsskrift, hjemmeside/facebook eller skoleblad

Brug jeres hurtigskrivning, observationer, eventuelle svar fra de andre elever og kunstnerens tanker til en kommentar, der har skolens elever, personale og/eller pårørende som primær modtagergruppe. Læreren/klassen har på forhånd valgt en bestemt målgruppe og et medie. Eller grupperne vælger selv, hvilket medie, kommentaren skal bringes i. Alle indlæg samles, diskuteres på klassen og finpudses, inden de sendes ind til den relevante redaktør.