Hjemlig hygge eller “das Unheimliche”?

Vores hjem har en meget stor betydning for de fleste af os. Det er basen for vores liv, og et hjem er der, hvor man gerne skal føle sig tryg.

Nogen bruger meget tid i deres hjem og også på at indrette det og give det den rette stemning. Andre er ofte på farten og bruger det mest som praktisk overnatningssted. For andre igen er hjemmet pga. indre eller ydre faktorer ikke et trygt sted. Hjemmet har været et tema i kunsten gennem mange år, ikke mindst for 1800-tallets malere, som ofte gengav den trygge, hjemlige hygge i pæne borgerlige hjem. Men gennem tiden har kunstnere også beskæftiget sig med det uhyggelige eller med den lidt udefinerbare blanding af trygt og utrygt der ligger i begrebet ”das Unheimliche”.

Fag

Billedkunst
Flerfaglige temaer

Område

Område
Das Unheimliche
Indhold

Kunstnere

Cai Ulrich von Platen
Julie Nord
Jesper Rasmussen
Gudrun Hasle
Hvordan føles hjemlig hygge - og hvordan ser det ud?

Start med at arbejde sammen to og to. Undersøg hvad I forbinder med et hjem og med hjemlig hygge ved at lave (evt. nogle af) følgende opgaver:

  • Lav en hurtigskrivning, hvor I på ét minut skriver alt det positive og hyggelige, I kan komme i tanker om ved jeres eget hjem, derefter en barndomsvens hjem og til sidst jeres bedsteforældres hjem.
  • Lav en collage med udklip fra blade: Den kan fx indeholde alt, hvad der definerer et hyggeligt hjem. I kan også gøre den mere abstrakt, så den fungerer som et stemningsskabende mindmap. Eller I kan prøve med collagens elementer at skabe et samlet billede af en stue el.lign. med rum og dybde.
  • Lav et lille abstrakt værk med oliekridt eller akvarel, hvor I prøver kun at bruge farver til at illustrere den hjemlige hygges stemning.
  • Find billeder på nettet af kunstnere, som har arbejdet med hjem og hjemlig hygge. (se tip)
  • Tag billeder i jeres eget hjem og vælg det billede, der bedst beskriver det hyggeligste sted i jeres hjem. Læg filtre på det, så det bliver endnu hyggeligere! Gem begge versioner.

Til sidst samler I op på undersøgelsens resultater og definerer, hvordan hjemlig hygge ser ud.

 

Tip

Eksempler på kunstnere der har arbejdet med hjem og hjemlig hygge:
Anna Ancher, Emilius Bærentzen, Berthe Morisot, Mary Cassatt, C.W.Eckersberg, Constantin Hansen, Wilhelm Bendz,  Carl Larsson, Alhed Larsen, Kasper Bonnén, Jesper Christiansen, Hanna Pauli, HuskMitNavn (serien “Dad”), Do Ho So.

Hvad er ”das Unheimliche”?

Undersøg derefter hvad der ligger i psykoanalytikeren Sigmund Freuds teori om ”das Unheimliche”, som man bruger inden for både kunst og litteratur til at beskrive det, der både virker hjemligt og skræmmende på én gang.

Hvor kan man se “das Unheimliche” i kunsten?

I skal nu gå på jagt i skolens kunstudsmykninger efter værker, som I synes indeholder elementer af “das Unheimliche”. I skal finde værker af Jesper Rasmussen, Jette Gejl Kristensen, Julie Nord og Cai Ulrich von Platen, og måske kommer I også forbi andre værker på skolen, som I synes viser “das Unheimliche”.

Diskuter undervejs, hvilke elementer i værkerne der skaber stemningen af “das Unheimliche”, og tag billeder af værkerne, som tydeligt viser dette. Gem dem i jeres portfolio og husk at tage noter til jeres overvejelser. 

Find jeres praktiske undersøgelser fra opgave A frem. Prøv nu at ændre på ord/billeder m.v., så “das Unheimliche” sniger sig ind i dem. I kan enten tegne/male/klistre/skrive ovenpå værkerne fra før (husk i så fald at tage billeder af de oprindelige værker først), eller I kan lave nye. Tag noter til, hvad I gør anderledes i denne undersøgelse.

Undervejs skal I også søge på nettet efter eksempler på “das Unheimliche” i kunsthistorien og vælge to-tre gode eksempler fra forskellige perioder og/eller geografiske områder (se tip). I kan også bruge filmene her på sitet om Jesper Rasmussen, Cai Ulrich von Platen og Asmund havsteen Mikkelsen og Julie Nord.

Gå sammen med et andet par og lav en kort fremlæggelse for dem af jeres undersøgelser af både den hjemlige hygge og “das Unheimliche”.

Tip

Eksempler på kunstnere der bruger “das Unheimliche”:
Vilhelm Hammershøi, Elmgreen & Dragset, Richard Billingham, Asmund Havsteen-Mikkelsen, Pipilotti Rist, Julie Nord, Vilhelm Freddie,  Wim Wenders, Annika von Hausswolff, Patricia Waller, Gohar Dashti, Jesper Rasmussen, Jue Minjun, Rune Bosse.

Hvordan kan man fremstille “das Unheimliche” i et kunstværk?

Du skal nu bruge dine undersøgelser til at udforme dit eget værk om hjem/”das Unheimliche”.
Du bestemmer selv genre, kunstnerisk strategi og materialer til dit værk. Det kan være:

  • et maleri, hvor du kan lege med farver, malemåde og symboler
  • en tegning, hvor gråtonerne får betydning
  • en arkitekturmodel, hvor rum og bygning skifter stemning
  • en installation, hvor genstande el.lign. sammenstilles på nye måder til nye fortolkninger
  • et foto, hvor du arbejder med farver, gråtoner, kontraster, beskæring m.v.

Inden du vælger værkets endelige form, skal du overveje, hvilken hjemlig, tryg og genkendelig verden dit værk kan tage udgangspunkt i: Farver, former, rum, genstande, personer, stemninger osv. Tænk dernæst over, hvad der så skal tilføres disse grundelementer, for at de pludselig ikke længere er trygge og velkendte, men hemmelige og skræmmende. Tænk igen i både farver, former, rum, personer, symboler osv.

Tag noter i både ord, billedeksempler, fotos og tegnede skitser af din proces til din portfolio.
Overvej desuden undervejs i dit arbejde med værket, hvad du kan udtrykke i den kunstneriske proces, som du ikke ville kunne udtrykke på andre måder.