High School Days

HuskMitNavns udsmykning på Høng Gymnasium har fællestitlen High School Days og består af seks vægmalerier med hver sin fortælling/forskellige motiver.

Stilen er enkel i streg og farver, men malerierne indeholder ved nærmere eftertanke en flertydighed, som indbyder til individuel fortolkning og forskellige fortællinger under det fælles tema, High School Days.  Opgaven kan fx bruges i forbindelse med et novelle- eller temaforløb.

Fag

Dansk

Område

Område
Tema

Kunstnere

HuskMitNavn
Hvad sker der på billedet?

Start med at gå en tur rundt til de seks vægmalerier og snak sammen i grupper. Grupperne skal starte forskellige steder. Se godt på hvert billede, mens I beskriver handlingen/aktiviteten på billedet. Læg mærke til ansigtsudtryk, kropssprog og kontakten mellem personerne og/eller beskueren.

Diskuter kort, hvorvidt billedet er åbent for forskellige fortolkninger. Noter stikord og bliv enige om en titel/overskrift til hvert billede. Gem i et fælles dokument.

 

Hvilke stemninger og følelser sætter billedet i gang hos jer? Hvilken fortælling og hvilket tema?

Når I kommer tilbage i klassen, skal I vælge hvilket billede, I vil arbejde videre med i mindre grupper på 2-3 personer: Først laver I på baggrund af de noter, I har med fra trin A, en fortolkning af, hvad billedet handler om. Hvilken historie fortælles om personen/personerne? Hvilke stemninger eller oplevelser sætter billedet i gang hos jer? Sammenfat fortællingen i billedet, som I opfatter den, i en titel og et tema.

Skriv en fortælling til billedet

Slut af med at skrive en kort fortælling (individuelt eller i den lille gruppe), som HuskMitNavns billede kunne være en illustration til. Som udgangspunkt skal fortællingen have titel og tema, som I har bestemt under trin B. Men I vælger frit genre og stemning – gerne ud fra et forløb, I har været igennem eller skal i gang med i klassen. I kan fx vælge, om det skal være

  • en humoristisk eller alvorlig novelle
  • en tegneserie eller kortfilm, hvor I udarbejder storyboardet
  • en psykologisk novelle
  • socialrealisme eller magisk realisme

Aflever som skriftlig opgave til læreren eller læs op for hinanden i grupper.