Gudrun Hasle på engelsk

Gudrun Hasle er billedkunstner, dansker og ordblind.

I det ene af hendes to broderede værker på Grenaa Gymnasium, Beldin a humen, er teksten på engelsk, og der er tydeligvis brud på korrektheden i stavemåde. Det er der også, når Gudrun Hasle laver tekst på dansk i sine kunstværker. Som beskuer skal man bruge tid på at afkode teksten og overveje meningen med ordene. Værket sætter i kraft af tema (bl.a. at føle sig forkert, det uperfekte), udtryksform (broderi), tekst og stavemåde spørgsmålstegn ved flere emner.

Fag

Sprogfag

Område

Område
Sprog og stil

Kunstnere

Gudrun Hasle
Forundersøgelse

Start med at inddele klassen i tre grupper. Den ene tredjedel af klassen går hen og ser på Gudrun Hasles Beldin a humen.

Foran værket skal I ikke sige noget, men individuelt læse/afkode ordene og lave en liste, hvor I retter ordene til korrekt stavemåde.

Den anden tredjedel af klassen ser imens filmen med Gudrun Hasle her på sitet, og den sidste tredjedel søger på nettet efter andre værker af Gudrun Hasle med tekst på engelsk (tag noter).

Skift, så alle kommer igennem de tre opgaver, det tager ca. 10 minutter.

Når alle har været igennem opgaverne, skal I gå sammen i par, sammenligne jeres rettelser og diskutere på engelsk, hvilken virkning, det har, at Gudrun Hasle insisterer på sin ukorrekte stavemåde.

Hvordan er det at være Gudrun Hasle?

Lav et kort oplæg to-og-to (ca. 500 ord): “Being Gudrun Hasle”, hvor I bl.a. kommer ind på emner som

  • at være ordblind
  • at være kunstner
  • at være gravid
  • at være kvinde
  • at brodere
  • at føle sig forkert
Hold oplæg og diskuter

Hold jeres oplæg på engelsk for 2-3 andre par.

Diskuter efter hvert oplæg de emner, som oplæggene berører.