Fra udsmykning til performance

Nogle af værkerne på Nyborg Gymnasium er enkeltværker indkøbt på forskellige tidspunkter og ophængt uafhængigt af hinanden på gymnasiet.

Andre har karakter af stedsspecifikke udsmykningsopgaver lavet lige netop til dette sted. Det gælder Asmund Havsteen-Mikkelsens billeder i naturvidenskabsfløjen, som er enkeltværker, men alle malet til at hænge netop der og naturligvis især værket Crater, som er malet direkte på den buede væg i underetagen.
Også Malene Landgreens udsmykning af hallen, DEMOKRATIA, er lavet til og på stedet, alt er malet direkte på murene og kan ikke flyttes et andet sted hen. Den slags udsmykninger har ofte en helt særlig betydning for modtagerne/beskuerne, men også for kunstneren og hans eller hendes udfoldelse og arbejdsforhold.

Fag

Billedkunst

Område

Område
Kontekst

Kunstnere

Asmund Havsteen-Mikkelsen
Malene Landgreen
Hvilke arbejdsforhold har kunstnere, der laver udsmykninger i offentlige byggerier?

Find eksempler på stedsspecifikke udsmykninger i offentlige byggerier. (se Tip)

Undersøg ved hjælp af nettet og filmen om Malene Landgreen her på siden, hvordan det for kunstnere er en helt særlig opgave at lave stedsspecifikke udsmykninger:

  • Hvilke muligheder og begrænsninger oplever kunstnerne?
  • Hvilke arbejdsforhold har de ved udsmykningsopgaver?
  • Hvad skal man tage hensyn til?
Tip

Malene Landgreen: Egå Gymnasium og Frederiksberg Gymnasium, samt Psykiatrisygehus Slagelse.
Poul Gernes: Herlev Hospital.
Tal R: Nyt Psykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Skejby.
Per Kirkeby: Geologisk Museum, København.
10 danske kunstnere, 2004-2010: Amalienborg, Frederiks VIII’s Palæ (Olafur Eliasson, Signe Guttormsen, Morten Schelde, John Kørner, Eske Kath, Kathrine Ærtebjerg, Kasper Bonnén, Tal R, Erik A.Frandsen og Jesper Christiansen)
Mormor: Paderup Gymnasium

 

Hvordan kan Malene Landgreens udsmykning i hallen fortolkes indholdsmæssigt?

Gå over i hallen og placér jer rundt omkring, to og to, hvor I har godt udsyn til både hallens rum og arkitektur og Landgrens udsmykninger.

  • Lav en analyse af udsmykningen, hvor I kommer ind på både form, indhold og kontekst. Husk at illustrere med billeder og evt. eksempler fra filmen.
  • Gå nu sammen med 2-3 andre par og sammenlign jeres indholdsanalyser af udsmykningen. Ligner de hinanden, eller har I set vidt forskellige ting? Hvorfor?

 

Hvordan kan Malene Landgreens udsmykning remedieres i en performance?

I skal nu vælge én af de tolkninger, I er kommet frem til – og så skal I lave en performance, som viser jeres tolkning af indholdet i Malene Landgreens udsmykning.

  • Start med at se 2-3 forskellige eksempler på performances (se Tip).
  • Diskuter hvilke performances, der siger jer noget hver især og hvorfor. Hvilke virkemidler bruges der og med hvilken effekt? Er der nogle af de virkemidler, som I vil kunne bruge selv i jeres performance? (fx rekvisitter, udklædning, musik, dans – men måske ikke kropsvæsker, nøgenhed eller fysisk smerte!)

I kan vælge mellem følgende opgaver:
1. Jeres performance har en fortælling eller en handling i tid. Der kan indgå konkrete rekvisitter eller påklædning. Der kan indgå tale eller råb.
2. Jeres performance skal illustrere en følelse eller stemning. Der kan indgå materiale som stof, plastik eller vand. Der kan indgå farver. Der kan indgå musik eller sang.
3. Opstil selv tre kriterier på baggrund af de performances, I har set.

I skal alle sammen deltage i jeres performance, og alle grupper skal vise deres performance i hallen for resten af holdet.
 

Tip

NB: Søg under videoer på kunstnernavn + ”performance”
Yoko Ono (fx Cut Piece)
Lilibeth Cuenca Rasmussen
Franko B (fx. I Miss You)
Marina Abrahamovic
Uwe Max Jensen
Allan Kaprow (fx 18 Happenings in 6 Parts)
Jens Galschiøt (fx. Naked in Burka)