Fra billede til tekst

En kreativ øvelse i at omsætte stemningen i et kunstværk til en tekst.

Den sanselighed og stemning, som man kan opleve, at et maleri har i kraft af farver og former, kan være svær at udtrykke i ord, men billedsprog kan være med til at omsætte billedets stemning i ord fx i et digt eller en beskrivelse.

Gå på jagt efter billeder på skolen, som fanger jer i kraft af en særlig stemning, som måske sætter gang i associationer, erindringer eller oplevelser.

Fag

Dansk

Område

Område
Kreative øvelser

Kunstnere

Jesper Rasmussen
Cai Ulrich von Platen
Gudrun Hasle
Hurtigskrivning om stemningen i et billede

Begynd med at vælge et af skolens kunstværker, der umiddelbart siger dig meget.

Skriv uafbrudt i 5 minutter om, hvad du ser på billedet, hvilken stemning du fornemmer og hvilke associationer, erindringer og oplevelser, det sætter i gang hos dig. Du behøver ikke at tage alt i billedet med i din hurtigskrivning, bare det, som du kan nå, og som giver stemning og associationer. Afhængigt af det værk, du har valgt, kan det være vigtigt at beskrive naturelementer, bygninger, objekter, personer, linjer, farver for at indfange stemningen.

En tekst med inspiration i billedet

Du skal nu skrive et digt eller en (lyrisk) beskrivelse i prosa, som består af ord fra din hurtigskrivning.

Du må godt supplere med andre ord, hvis det er nødvendigt.

Billedets stemning og indhold overført til en tekst

Som afslutning skal I gå sammen i par og foran det valgte værk læse jeres tekst op for hinanden. Prøv at forklare hvilken tolkning af billedet, jeres tekst lægger op til.

Vurder om det lykkes at få billedets stemning eller betydningsindhold med i jeres tekst.