Fortæller og synsvinkel

At forstå et billede er også at leve sig ind i det, og billeder kan give stof til en fortælling.

Synsvinklen i en fortælling kan være bundet til en person, eller den kan skifte mellem flere. Den kan være ydre eller indre. Valg af fortæller afgør, hvad teksten skal udtrykke, og hvilken adgang læseren eller tilhøreren har til begivenheder og følelser.

Fag

Dansk
Sprogfag
Flerfaglige temaer

Område

Område
Identitet
Tema

Kunstnere

Martin Bigum
Kathrine Ærtebjerg
Julie Nord
Førstepersonsfortælling

Begynd med at vælge et værk af Martin Bigum, Kathrine Ærtebjerg eller Julie Nord, hvor der optræder en person. Lav hurtige notater om personens udseende, påklædning, kropssprog, omgivelser som rum og objekter, situation, tanker.

  • Skriv en kort tekst (5-10 linjer), hvor du lader personen i maleriet fortælle om sig selv i 1. person på baggrund af dine notater.

 

Tredjepersonsfortælling
  • Skriv herefter om samme person, og stadig ud fra udseende, påklædning, kropssprog, omgivelser som rum og objekter, men nu i 3. person og som et tilbageblik eller en erindring.
Hvilken virkning har valget af fortæller og synsvinkel?
  • Slut af med at læse op for hinanden i par. Diskuter, hvilken virkning valget af fortæller og synsvinkel har.