Film om Cai Ulrich von Platens store maleri

Lav en kort, teknisk simpel filmproduktion med brug af mobiltelefonen.

Videoen skal handle om Cai Ulrich von Platens store maleri på Grenaa Gymnasium. Videoen skal formidle til en selvvalgt modtagergruppe, hvordan og hvorfor kunstværket er interessant.

Fag

Dansk

Område

Område
Kreative øvelser

Kunstnere

Cai Ulrich von Platen
Video-opgave

Lav en video om Cai Ulrich von Platens store maleri Uden titel fra 2011.

Krav til videoen: Der skal være en indledning og en afslutning. I den færdige video skal billedsiden vise maleriet (helhed, detaljer, udsnit) evt. sammen med jer selv, der taler og agerer foran billedet.  Der skal også være skrevet tekst (titel, præsentation og credits). Lydsporet skal være tale (live, voice-over), gerne suppleret med underlægningsmusik og lydeffekter. Alt på en meningsfuld og afbalanceret måde.

Længde 5-10 minutter.

Titel: Find selv en titel, der passer til jeres indhold.

Hvad fanger jer i maleriet?

Begynd med i smågrupper at undersøge det store maleri og snakke sammen om, hvad I lægger mærke til, og hvad der fanger jer.

I jeres video behøver I ikke tage alt i maleriet med, og I bestemmer bl.a. selv:

 • vinkel, dvs. hvorfor er det interessant? Og hvordan gør I det interessant for modtagerne?
 • fokus, dvs. hvilket tema er det vigtigste, og hvad skal derfor fylde mest i videoen? Hvilke “scener” og udsnit vil I bruge som konkrete eksempler?
 • hvordan I vil forklare handling/indhold, og hvordan I vil inddrage maleriets stil og farver?
 • hvilke filmiske virkemidler, I vil gøre brug af?
 • modtager, dvs. skal videoen først og fremmest rettes mod en gruppe inden for eller uden for skolens brugere?

Noter jeres beslutninger som det første udkast til et storyboard eller drejebog

 

Storyboard

Næste skridt er at udarbejde et storyboard eller skema, der kan hjælpe jer med at få og bevare et overblik over strukturen og de forskellige elementer, som I skal have styr på under optagelserne.

Den overordnede struktur kan se sådan ud:

 1. INDLEDNING: Titel og  præsentation af emne
 2. INDHOLD: Afsnit 1 – 2 – 3 – 4 – 5...
 3. AFSLUTNING: Afrunding og credits

Lav et skema med 5 kolonner til en mere detaljeret oversigt over afsnittene i punkt 2.

INDHOLD:

 • AFSNIT angiver antal afsnit mellem indledning og afslutning (rækker i skemaet).
 • INDHOLD beskriver kort indholdet i det enkelte afsnit.
 • HVEM SIGER HVAD? angiver, hvem der er “på”, hvad der siges (stikord eller fuld tekst), og hvad billedsiden viser.
 • LYDE angiver hvad der skal bruges af lyd, fx reallyd, tale, musik, evt. tekst.
 • TID estimerer længde for hvert afsnit.
   
Tip

For yderligere hjælp/inspirationer og andre eksempler på storyboard m.m. se fx
https://lommefilm.dk/kampagner/aktuelle/outside-my-window/

Optagelse og redigering

Når I skal i gang med optagelserne, skal I bruge storyboardet og jeres mobiltelefoner. Herefter:

 • Opret mappe på skrivebordet.
 • Kopier videofiler (MP4 filer) fra telefon til mappe.
 • Konverter videofiler til Windows Media Video (WMV) el.lign. Se TIP herunder.
 • Importer til Movie Maker el.lign.
 • Hent eventuelt musik på freeplaymusic.com el.lign.
Tip

I stedet for at konvertere jeres MP4 filer, kan I importere dem direkte fra computer til Windows Video Editor, hvor I kan redigere både billeder og lyd.

Hvis I henter musik fra fx YouTube, kan I downloade til MP3 filer i Viddley YouTube Downloader
MP3 filer kan klippes i Audacity
Alle de ovennævnte programmer er gratis og nemme at bruge.

Andre (gratis) værktøjer til billed-, lyd- og videoredigering:

Windows Movie Maker. 
IMovie

 

Fremvisning og feedback

Til slut skal I vise filmene på klassen.

Giv en kort feedback på vinkel og fokus (trin B) efter hver film. Husk de tre K’er ved feedback: Konkret, Konstruktiv og Kærlig.