Fiktionsskrivning

En øvelse i at skrive fiktion med inspiration fra værkerne.

Form og indhold hænger sammen i kunst og i litteratur. Hvordan formen afspejler indholdet, og indholdet udtrykkes gennem formen, kan man undersøge nærmere i samtaler om kunstværkerne – og ved selv at eksperimentere med at skrive fiktion med inspiration fra værkerne.

Fag

Dansk

Område

Område
Kreative øvelser

Kunstnere

Jesper Christiansen
Martin Bigum
Kathrine Ærtebjerg
Julie Nord
Samtale om inspiration

Gå sammen i par og begynd med at vælge et værk af Jesper Christiansen, Julie Nord, Martin Bigum eller Kathrine Ærtebjerg. Tal undervejs sammen om, hvordan I med inspiration i kunstnernes værker kunne skrive en fiktionstekst om identitet.

Overvej fx:

  • Skal det være en fabulerende fortælling i “sort/hvid” med mere eller mindre vildtvoksende metaforkæder og symboler som hos Julie Nord og fx forfatteren Josefine Klougart?
  • Skal det være et digt eller måske et eventyr i poetiske/pimpede “farver” inspireret af Kathrine Ærtebjerg og en forfatter som fx Mette Moestrup eller Christine Hagen?
  • Skal det være en (fantasy-)fortælling med flere rumlige og tidslige lag som hos Jesper Christiansen og fx forfatteren Svend Åge Madsen eller Kasper Colling Nielsen?
  • Skal der være konkrete referencer til hovedpersonens historie og liv som i Martin Bigums værker og fx forfatteren Caspar Erics langdigt “Nike” eller Yahya Hassans digtsamling? Skal sproget være farvet af personens sociale og kulturelle baggrund?

 

Fiktionsskrivning

Herefter skal du individuelt skrive en fiktionstekst med udgangspunkt i det valgte værk. Du vælger selv genre og stil. Overvej, om du ser teksten som åben over for læserens fortolkning.

  • Tilføj dine overvejelser over valg af genre, fortælleteknik, stilistiske og sproglige virkemidler.

 

Oplæsning og feedback

Slut af med at læse op for hinanden i par.

  • Diskuter jeres teksters tematisering af identitet og inspirationen fra kunstværket. Diskuter hvorvidt jeres tekster er åbne over for læserens fortolkning.