Farver

Farver er meget væsentlige for vores opfattelse af et kunstværks udtryk og betydning.

Farver kan inddrages på flere planer, når man skal analysere et billede. Man kan forholde sig til, hvordan farverne virker i forhold til hinanden: Gør kunstneren brug af en særlig farveklang, eller er værket domineret af farvekontraster? Og hvordan påvirker disse farvevalg værkets fokus, stemning og tematik? Eller man kan se på farvernes symbolske betydning og den betydning, de dermed har for tolkningen af billedet.

Fag

Billedkunst

Område

Område
Form

Kunstnere

Gudrun Hasle
Cai Ulrich von Platen
Jesper Rasmussen
Hvordan bruger kunstnerne i GGs kunstsamling farver i deres værker?

I den første del af opgaven skal du arbejde alene og gøre dig dine egne iagttagelser.
Vælg et værk af enten Cai Ulrich von Platen, Gudrun Hasle, Marianne Jørgensen, Ivar Tønsberg, Nina Sten Knudsen eller Erik A. Frandsen, som du vil arbejde med. Start med at se godt på værket, stå der gerne et par minutter, hvor du fokuserer på din oplevelse af farver og former.

 • Hvilke farver bruger kunstneren i værket?
 • Er der farvekontraster, og hvordan bruges de?
 • Er der farveklange, og hvordan bruges de?
 • Er der farver, der kan tolkes symbolsk?

Gå en runde på skolen og se på andre af de værker, som hænger på væggene. Vælg ét værk, hvor kunstneren har brugt farver på en helt anden måde end i dit første værk.

 • Overvej, hvordan begge kunstnerne bruger farver til at skabe fokus, stemning eller fortælling.
 • Tag noter og tag billeder af begge værker.
 • Vis og forklar værkerne og dine iagttagelser til din gruppe eller sidemakker.
 • Diskuter i gruppen, hvad farverne betyder for et værk og det tema, kunstneren gerne vil udtrykke sig om i værket.
Hvilken betydning har farverne for et kunstværks udtryk?

Du skal nu undersøge i praksis, hvordan man kan arbejde med farver i kunst.
Start med at undersøge, hvordan dine valgte værker ville have virket, hvis de havde haft helt andre farver. Vælg ét af værkerne og lav en skitse-parafrase over det med farveblyanter, farvekridt eller akvarel.

 • Hvis værket er domineret af kolde farver, kan du optegne motivet i varme farver.
 • Hvis værket har stærke komplementærkontraster, kan du tegne det op med helt brækkede farver med svag kontrastvirkning eller i gråtoner.
 • Hvis værket er holdt helt i sort/hvid, kan du give det stærke naturalistiske eller ekspressive farver.
 • Hvis der er symbolske farver i værket, kan du undersøge, om andre farver ændrer på billedets symbolske indhold.
 • Hvis der er brugt en tydelig farveklang i værket, kan du vælge en farveklang med en anden placering i farvecirklen.

Undervejs i arbejdet med parafrasen kan du evt. lave mindre skitser af et helt simpelt motiv, hvor du undersøger effekten af forskellige farvekontraster som fx kold/varm, lys/mørk eller komplementærkontrast.

Både skitser og parafrase kan til sidst danne baggrund for et maleri, hvor du enten stadig kan tage udgangspunkt i det oprindelige værk eller bevæge dig helt væk fra det og vælge dit eget motiv, men hele tiden forholder dig til værkets farver, og hvilken betydning de har for værkets udtryk.

Hvordan har man brugt farver gennem kunsthistorien?

Afslut undersøgelsen af farver med i grupper at finde 3 eksempler på værker fra forskellige perioder i kunsthistorien, hvor farver er brugt forskelligt. Det kan fx være ved brug af stærke kontraster eller farvesymbolik. Det kan være billeder, I allerede har brugt i undervisningen, billeder fra dette site eller billeder fra nedenstående søgetips.

Gå til slut ind på Michael Kviums hjemmeside under “Works” og find hans oliemalerier under “Oil on canvas” og hans akvareller under “Paper work”. Billederne findes i kronologisk orden helt tilbage fra midten af 1980’erne (sat op nedefra). Kviums brug af farver har ændret sig meget gennem tiden, og især i billederne fra ca. 1990-2000 bruger han en meget klassisk farvesymbolik.
 

 • Vælg to oliebilleder, et fra perioden 1990 til 2000 og et fra de seneste fem år, og diskuter farvernes symbolske betydning med gruppen.
 • Vælg derefter to akvareller (valgfri periode), og diskuter med gruppen, hvordan Kvium bruger farverne som formelt virkemiddel.

Lav en kort afsluttende skrivning (max en halv side) i din portfolio, hvor du opsummerer resultater fra din teoretiske og praktiske undersøgelse af farvers betydning i kunst.

Tip
 • Farvesymbolik som i Edvard Munchs Rødt og hvidt og Livets dans fra 1900, Emil Noldes Korsfæstelsen fra 1912 eller Søren Behnckes Ladies tools fra 2007
 • Farvekontrast som fx Carl Henning Pedersens Det røde skib fra 1948, Tal R Haute Couture fra 2010, John Kørners War problems – Thorbjørn fra 2008 eller Martin Bigums Memory Lane fra 2016
 • Fravær af farvekontrast som fx John Kørners War problems – Kim fra 2008, Andrea Mantegnas Klagesang over den døde Kristus fra ca. 1474 eller Kathrine Ærtebjergs At tælle fra 2016
 • Farveklang som fx H.A. Brendekilde Udslidt fra 1889 eller Michael Kviums En køkkenscene fra 1986.