Farver

Hvad enten et billede er sort/hvidt, i pasteller eller neon, så er farvevalget et centralt element i værkets udtryk.

Farver kan inddrages på flere planer, når man skal analysere et billede. Man kan forholde sig til, hvordan farverne virker i forhold til hinanden. Gør kunstneren brug af en særlig farveklang, eller er værket domineret af farvekontraster? Og hvordan påvirker disse farvevalg værkets fokus, stemning og tematik? Eller man kan se på farvernes symbolske betydning og den betydning, de dermed har for tolkningen af billedet.

Fag

Billedkunst

Område

Område
Form

Kunstnere

Kathrine Ærtebjerg
Martin Bigum
Julie Nord
Jesper Christiansen
Farver i udsmykningen

I den første del af opgaven skal du arbejde alene og gøre dig dine egne iagttagelser.

Vælg et værk af Kathrine Ærtebjerg, som du vil arbejde med. Start med at se godt på værket. Stå der gerne et par minutter, hvor du fokuserer på din oplevelse af farver og former.

 • Hvilke farver bruger kunstneren i værket?
 • Er der farvekontraster, og hvordan bruges de?
 • Gør kunstneren brug af farveklange - hvordan?
 • Er der farver i værket, der kan tolkes symbolsk?

Gå en runde ved værkerne af Julie Nord, Martin Bigum og Jesper Christiansen. Vælg ét værk, hvor kunstneren har brugt farver på en helt anden måde end Kathrine Ærtebjerg.

 • Overvej, hvordan begge kunstnerne bruger farver til at skabe fokus, stemning eller fortælling.
 • Tag noter, og tag billeder af begge værker, så du senere kan markere det særlige ved farverne i værkerne digitalt.
Beskuerens oplevelse

Læg nu billederne af dine to værker ind på din computer, og marker farvekontraster/farveklange/farvesymbolik med fx pile og cirkler, så du kan fastholde dine iagttagelser i din portfolio.

 • Vis, og forklar værkerne og dine iagttagelser til din gruppe eller sidemakker.
 • Diskutér i gruppen, hvad farverne betyder for et værk og det tema, kunstneren gerne vil udtrykke sig om i værket.

 

Tip

Du kan eventuelt hente inspiration til diskussionen om farvers betydning ved at kigge på:

 • Farvesymbolik som i Edvard Munchs ’Rødt og hvidt’ og ’Livets dans’ fra 1900 eller Emil Noldes ’Korsfæstelsen’ fra 1912.
 • Farvekontrast som fx Carl Henning Pedersens ’Det røde skib’ fra 1948, Tal R ’Haute Couture’ fra 2010 eller John Kørners ’War problems – Thobjørn’ fra 2008
 • Fravær af farvekontrast som fx John Kørners ’War problems – Kim’ fra 2008 eller Andrea Mantegnas ’Klagesang over den døde Kristus’ fra ca. 1474
 • Farveklang som fx Michael Kviums ’En køkkenscene’ fra 1986.
Ændring af farver

Til sidst skal du undersøge, hvordan dine valgte værker ville have virket, hvis de havde haft helt andre farver. Vælg ét af værkerne og lav en skitse-parafrase over det med farveblyanter, farvekridt eller akvarel.

 • Er værket domineret af kolde farver, kan du optegne motivet i varme farver.
 • Har værket stærke komplementærkontraster, kan du tegne det op med brækkede farver, svag kontrastvirkning eller i gråtoner.
 • Hvis værket er holdt helt i sort/hvid, kan du give det stærke naturalistiske eller ekspressive farver.
 • Hvis der er symbolske farver i værket, kan du undersøge, om andre farver ændrer på billedets symbolske indhold.
 • Er der brugt en tydelig farveklang i værket, kan du vælge en farveklang med en anden placering i farvecirklen. 

Undervejs i arbejdet med parafrasen kan du evt. lave mindre skitser af et helt simpelt motiv, hvor du undersøger effekten af forskellige farvekontraster. Det kan fx være kold/varm, lys/mørk eller komplementærkontrast.

Husk at forholde dig til farvernes virkning både i det oprindelige værk og i din parafrase.

Skriv i din portfolio noter til, hvad du gør, og hvilken effekt det har.