En klumme

En klumme (også kaldet kommentar) er læserens mulighed for at komme til orde i en avis (analog eller online) for at give sin mening til kende i en offentlig debat.

Kriterier for at få sit debatindlæg optaget/trykt varierer alt efter det pågældende medies standard. I et seriøst medie skal klummen være saglig, formuleret i et sobert sprog, være båret af argumenter, have almen interesse, og der må gerne være skarpe holdninger.

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

Cai Ulrich von Platen
Gudrun Hasle
Jesper Rasmussen
Opgaveformulering

Gangarealerne omkring festsalen på Grenaa Gymnasium (den oprindelige del fra 1961) er udsmykket af flere forskellige kunstnere. Det er her skolens gæster får det første indtryk af skolen, og det er her skolens brugere passerer igennem eller opholder sig i løbet af en skoledag. Skriv en klumme til lokalavisen, skolebladet, opslag på Facebook eller lignende, hvor du som elev på skolen udtrykker din daglige oplevelse af og holdning til den kunstneriske udsmykning her i denne centrale del af den oprindelige bygning.

Overskrift: Find selv en overskrift, som passer til indholdet i din kommentar.
Opgavens omfang: Max 1500 tegn.

Krav til opgaven

Emnet for din klumme er den kunstneriske udsmykning generelt, men du skal vælge 3-5 af kunstværkerne, som du bruger som konkrete eksempler, når du giver udtryk for din oplevelse og holdning. Gør dig umage med at argumentere sagligt og finde formuleringer, som både vækker læsernes interesse og giver udtryk for din holdning.

Du kan søge information om nogle af kunstnerne på sitet og her.

Feedback

Når du synes, du er færdig med din klumme, skal du gå sammen med 2 andre. Læs op for hinanden og giv feedback i forhold til kravene:

  • Fungerer udvalget af værker godt som eksempler på dine oplevelser?
  • Argumenterer du sagligt for dine holdninger?
  • Vækker teksten læserens interesse?

Snak sammen om, hvad der eventuelt kan gøres bedre. Ret til og offentliggør klummen – eller aflever til læreren.