En klumme

En klumme (også kaldet kommentar) er læserens mulighed for at komme til orde i en avis (analog eller online) for at give sin mening til kende i en offentlig debat.

Kriterier for at få sit debatindlæg optaget/trykt varierer alt efter det pågældende medies standard. I et seriøst medie skal klummen være saglig, formuleret i et sobert sprog, være båret af argumenter, have almen interesse, og der må gerne være skarpe holdninger.

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

Amalie Jakobsen
Anna Sørensen
Opgaveformulering

Amalie Jakobsens 5,4 meter høje stålskulptur møder skolens brugere og gæster som det første, når de nærmer sig Næstved Gymnasium og HF. Indenfor møder man Anna Sørensens høje keramiske objekter i de store vinduer i det centrale indgangsparti, hvor også to malerier af hende hænger.

Skriv en klumme til lokalavisen, skolebladet, opslag på Facebook eller lignende, hvor du som elev på skolen udtrykker din daglige oplevelse af og holdning til den kunstneriske udsmykning udenfor og indenfor.
Overskrift: Find selv en overskrift, som passer til indholdet i din kommentar
Opgavens omfang: Max 1000 tegn.

Krav til opgaven

Emnet for din klumme er de to kunstneres udsmykning generelt, men du skal bruge konkrete eksempler, når du giver udtryk for din oplevelse og holdning. Gør dig umage med at argumentere sagligt og finde formuleringer, som både vækker læsernes interesse og giver udtryk for din holdning.

Du kan søge information om udsmykning og kunstner her på sitet.