En klumme

En klumme (også kaldet kommentar) er læserens mulighed for at komme til orde i en avis (analog eller online).

Kriterier for at få sit debatindlæg optaget/trykt varierer alt efter det pågældende medies standard. I et seriøst medie skal kommentaren være saglig, formuleret i et sobert sprog, være båret af argumenter, have almen interesse, og der må gerne være skarpe holdninger.

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

HuskMitNavn
Opgaveformulering

HuskMitNavn har som kunstner baggrund i gadekunst. Også hans vægmalerier på Høng Gymnasium blander sig med eksisterende udsmykning/billeder af meget forskellig karakter på gymnasiets vægge, næsten som gadekunst på byens vægge.

Skriv en kommentar til lokalavisen, skolebladet, opslag på Facebook eller lignende, hvor du som elev på skolen udtrykker din daglige oplevelse af og holdning til udsmykningen.

Krav til opgaven

Emnet for din kommentar er udsmykningen generelt, men du skal inddrage et af malerierne som konkret eksempel. Gør dig umage med at argumentere sagligt og finde formuleringer, som både vækker læsernes interesse og giver udtryk for din holdning. Du kan søge information om udsmykning og kunstner her på sitet.

Overskrift: Find selv en overskrift, som passer til indholdet i din klumme.
Opgavens omfang: Max 1000 tegn.